Odpověď na tuto otázku by měl městu dát architekt Tomáš Beneš, kterému byla přidělena zakázka na zpracování ověřovací studie s cenou 33 tisíc korun. „Pokud se ukáže, že prostory nejsou pro Libertin dostačující, vyhradili jsme si právo požádat pana architekta o prověření, zda by se do Kounicova domu vešla knihovna. Chceme budovu co nejrychleji opravit a dát jí smysluplné využití, proto jsme případné další zadání zakázky vyřešili tímto způsobem,“ doplnila starostka Jitka Volfová.