S nedostatkem prostoru se potýká už nějakou dobu městská knihovna v České Lípě. Nyní radní odsouhlasili vypracování studie na adaptaci Kulturního domu Crystal pro potřeby knihovny.

Zastupitelé už v červnu 2009 schválili záměr přebudovat dvě nevyužívaná patra KD Crystal na knihovnu. „V kulturním domě se využívá pouze víceúčelový sál se zázemím, kino a část kancelářských prostor. V budoucnu se navíc zmíněné kanceláře uvolní, počítáme s tím, že se přestěhují do zrekonstruovaného Jiráskova divadla. Knihovna by tak získala celé druhé nadzemní podlaží a část prvního,“ připomněla českolipská starostka Hana Moudrá.

Peníze prozatím nemají

Před časem zastupitelé vybrali z navrhovaných možností tu nejdražší: studii architektů Janďourka a Medlíkové z Liberce, podle níž by přestavba stála 83 miliony korun. Jen projektová dokumentace by přišla na čtyři miliony. Ty sice v rozpočtu nejsou, ale úředníci s posvěcením zastupitelů pokračují v přípravách.

„Projektový tým Janďourek, Medlíková a Suchomel předložil dvě základní varianty na zpracování konečné podoby studie řešení. První řešila pouze nezbytné úpravy kulturního domu. Druhá se zabývá komplexně celým objektem, mimo jiné včetně dotvoření parkových úprav střešního prostoru,“ vysvětlila Hana Moudrá.

Právě druhou variantu nyní odsouhlasili radní jako základ pro vypracování studie za necelých čtyři sta tisíc bez DPH. Ta by měla v budoucnu sloužit jako závazný podklad pro zpracování projektové dokumentace. Studie by měla být hotová do tří měsíců a finance na ni jdou z rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic.

Stav neodpovídá potřebám

Jak již dříve vysvětlila ředitelka knihovny Dana Kroulíková, stávající objekt na českolipském náměstí nevyhovuje nejen technickým stavem, ale i organizací, neboť jednotlivá oddělení jsou samostatně v různých patrech. Bezbariérový přístup je možný pouze v oddělení beletrie pro dospělé v přízemí. Přístup do oddělení naučné literatury a dětské literatury v 1. a 2. patře není pro vozíčkáře možný vůbec, pro kočárky a starší lidi je velmi problematický.

Výhodami nových prostor by podle Dany Kroulíkové byla bezbariérovost všech oddělení knihovny, dostupnost MHD, blízkost velkého parkoviště, možnost zřízení centrálního výdejního pultu, který není tak náročný na zajištění obsluhy jako obsluha jednotlivých oddělení knihovny. „Řešení přemístění knihovny je během na dlouhou trať a v tomto volebním období určitě nebude,“ dodala Hana Moudrá.