Původně gotický kostel Všech Svatých ve Stvolínkách dostává novou střechu. Je to jeden z prvních kroků, který pomůže tuto památku zachovat. Na mnoha místech do ní totiž zatéká, věžička je vychýlená, zdivo popraskané, místo podlah haldy suti. Předtím než církevní objekt definitivně zchátral, byl několikrát vykraden.

Kostel byl od středověku dominantou a srdcem obce. Jde o jednu z nejstarších dochovaných sakrálních staveb v Čechách, a proto zřejmě nejen místní obyvatele bolí pohled na její neutěšený stav.

Plánují další postup prací

V posledních letech se vytvořily plány na její záchranu. Objekt v současnosti patří církvi. Na opravě a zejména při získávání dotací od Ministerstva kultury ČR nebo Libereckého kraje spolupracuje římskokatolická farnost Stvolínky s Občanským sdružením Drobné památky severních Čech. Na opravy každý rok přispívá finančním darem i obec Stvolínky.

„Letošní etapou bude dokončena oprava střechy a krovu, která si celkově vyžádala téměř dva miliony korun. Plánuje se dále pokračovat v opravách severní kaple, střechy věže a interiérových a exteriérových omítek. Celkové náklady se ještě mohou pohybovat kolem čtyř milionů korun,“ uvádí Jana Michálková, tisková mluvčí Biskupství litoměřického.

Jsou závislí na financích

Jak dále připomíná, doba realizace bude záviset na množství finančních prostředků získaných z dotací, protože farnost sama nemá žádné prostředky na opravy. „Cílem sdružení není jen samotná rekonstrukce objektů.“ říká jeho předseda Miroslav Pröller. „Snažíme se pro kostely najít také další využití, neboť k církevním účelům už jich spousta dávno neslouží. V opravených objektech pořádáme výstavy, koncerty apod.“

Na opravu střechy přispívá i obec, kterou podle slov starostky Jany Kušnerikové mrzí neutěšený stav nejen kostela Všech Svatých, ale i zámku, který je v jeho těsném sousedství a je rovněž ve velmi špatném stavu. „Zájemci o koupi zámku by sice byli, dokonce i jeden investor nabídl, že by se podílel i na opravě kostela, ale objekt je zatížen restitučními nároky církve a ta by musela s prodejem souhlasit.“

„Církev by chtěla kostel Všech Svatých ve Stvolínkách do budoucna využívat pro účely konání bohoslužeb – vždy jedenkrát za měsíc a také na titulární slavnost Všech Svatých,“ doplnila Jana Michálková.

Na opravu čekají další

Stvolínecký kostel však není zdaleka jedinou památkou na Českolipsku, která akutně potřebuje opravu. Chátrajících památek je celá řada, neboť o ně desetiletí nikdo nepečoval a pomalu je ohlodával zub času. Jedná se o velké stavby i desítky kapiček, smírčích křížů či božích muk.

Autor: Tomáš Cidlina