Chmel byl nejen v okolí Dubé důležitou zemědělskou komoditou, jejíž pěstování bylo velmi výhodné. V devatenáctém století zaznamenalo město Dubá díky pěstování chmele zvýšení životní úrovně a s tím i demografický rozvoj města. Po roce 1900 začala produkce chmele upadat.

„Před druhou světovou válkou vlastnili sušárnu manželé Reichmannovi, kteří byli židovského původu a z obav před rasovou persekucí sušárnu prodali,“ říká Petr Feige z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.

Po válce byla sušárna zkonfiskována a přidělena státnímu statku, který zde umístil výkrmnu brojlerů. Později předal státní statek objekt městu Dubá.
Na stavbě jsou cenné zejména dvě kruhovité věže, které jsou svým tvarem v Čechách neobvyklé a připomínají podobná zařízení v Anglii nebo Francii.

Jedna z věží byla opravena ještě státním statkem. Dokonce se na ní dochovala i pro sušárny charakteristická kupole. Druhá z věží byla zatím provizorně zastřešena a vyspravena městem Dubá, které již v minulosti investovalo do opravy střechy a okapů na objektu.

V nedávné době město oslovil Ateliér 111, který zpracoval projekt rekonstrukce sušárny. Tato studie byla konzultována s Národním památkovým ústavem a podle slov Petra Feige byla většina navržených stavebních úprav z hlediska památkové péče akceptována. Architektům se totiž v projektu povedlo zachovat maximum historických konstrukcí, včetně sušárenských technologií.

„Naším cílem je využít výjimečný otevřený vnitřní prostor a vytvořit zde stálou expozici muzea místního kraje. Stejně tak zde chceme pořádat jednorázové umělecké výstavy a workshopy,“ říká ekoložka města Dubá Zuzana Martínková a dodává, že součástí rekonstrukce sušárny bude také úprava jejího okolí.

Sušárna bude součástí stezky, která bude začínat na náměstí a kolem sušárny povede po stopě staré cesty až k soše Svatého Prokopa.

Město Dubá, jak říká jeho starostka Zdeňka Šepsová, se snaží investovat i do opravy dalších památek ve městě. „Ve vlastnictví města je hned několik památkově chráněných objektů. Již druhou etapou rekonstrukce prošla v letošním roce historická budova radnice. Opraven byl také historický dům na ulici Jana Roháče. S rekonstrukcí dalších objektů v městské památkové zóně počítá město také v příštím roce.“

Od rekonstrukce si v Dubé slibují zvýšení zájmu turistů o město a okolí. Ještě v 19. století byl chmel symbolem prosperity města.

Autor: Tomáš Cidlina