Kontroverzní projekt parkoviště a informačního centra na Práchni považují někteří zastupitelé za černou díru v hospodaření Kamenického Šenova. Při projednávání rozpočtu poukazovali na markantní rozdíly mezi příjmy z parkoviště a nutnými výdaji za jeho provoz, a to oproti všem slibovaným předpokladům.

„Nikdo z nás nebyl proti parkovišti na Práchni, protože bylo potřeba. Ale teď nám tam stojí dva objekty na hlíně, je tam závora, která půl roku nefunguje,“ bouřila se zastupitelka Miroslava Kramářová, „Chceme parkoviště prodávat, ale nevíme, jestli ho vůbec někdo koupí s takovými náklady.“

S tím souhlasila i Jitka Bouchalová. Město vloni vydalo sedmdesát šest tisíc korun za údržbu závorového systému, který byl paradoxně celou zimu nefunkční. Platby za energie jsou podle zastupitelů jedinou položkou, kterou město může na provozu parkoviště ušetřit. Proto se jim nelíbí protopených sedmdesát tři tisíc korun v loňském roce a tomu odpovídající zálohy na rok letošní.

„Kdo z nás platí sedm tisíc měsíčně zálohy na plyn,“ tázal se Tomáš Prokop. „Zálohy se vypočítavají podle potřeby, nemůžeme je měnit,“ prohlásil Ota Raiter, starosta Kamenického Šenova. S tímto argumentem nesouhlasil jeden z přítomných obyvatel města. „Zálohy lze po domluvě měnit. Pokud si snížení zálohy může u dodavatele dojednat běžná domácnost, proč by je nemohl měnit úřad.“

Náklady na energie jsou ale jen drobné. „Pro letošní rok jsou celkové náklady na parkoviště rozpočtovány na zhruba jeden milion dvě stě tisíc korun. K tomu je však třeba připočítat další necelý milion jako splátku úvěru a úrok z úvěru,“ podotkla Jitka Bouchalová.

Mezi povinné výdaje je započítáno i šest set šedesát tisíc korun určených na výplaty tří zaměstnanců, které se město zavázalo zaměstnávat s přijetím dotace na výstavbu parkoviště. Proti nutným platbám jsou roční výnosy za občerstvení a parkovné ve výši necelého půl milionu korun pouhým pakatelem. „Další slib pana starosty, že provoz parkoviště nebude pro město zátěží, se nevyplnil,“ konstatoval Tomáš Prokop.

Parkoviště na Práchni bylo vybudováno za zhruba 18,5 milionu korun z dotační podpory, přičemž město se podílelo částkou ve výši necelých 3,5 milionu korun. Původně byla součástí tohoto projektu i benzínová čerpací stanice, ale ta se realizace nedočkala.

Proti stavbě parkoviště protestovalo několik významných osobností z oblasti kultury a životního prostředí. Ti poukazovali na to, že velká vyasfaltovaná plocha s lesem stožárů osvětlení a objekt informačního centra by silně rušila pohled na sloupoví Varhan, a nenahraditelně tak poškodila celou přírodní památku.

„Návrh na vybudování menšího a také estetičtějšího parkoviště v místech mimo hlavní pohled na Panskou skálu byl označen za obstrukci a nebyl brán vůbec v potaz,“ připomněl Tomáš Prokop. Náklady na provoz parkoviště budou jednou z položek rozpočtu, který bude znovu projednávat zastupitelstvo Kamenického Šenova v úterý odpoledne