Vyjádřit svůj názor mohou politické strany, jež mají své zástupce v českolipském zastupitelstvu, v městských novinách pouze dvakrát do roka. O tom, kdy na ně v průběhu dvanácti měsíců přijde řada, rozhodne los. Lepší to nebude ani na nově spuštěné internetové verzi radničních novin. Daleko lépe na tom budou obyvatelé České Lípy. Pro ně dokázali vesměs opoziční zastupitelé prosadit on-line diskusi pod články.

Zavedli cenzuru

„Radniční koalice dala zelenou cenzuře, když zamítla návrh na to, aby všech osm politických stran zvolených do zastupitelstva mělo rovnoprávný přístup na stránky městských novin a jejich internetové verze. Vedení města ve svůj prospěch ovlivňuje většinu obsahu,“ tvrdí předsedkyně Klubu zastupitelů ČSSD Romana Žatecká.

„Množství příspěvků se řídí tím, že městské noviny vyjdou jedenáctkrát a počtem politických stran, kterých je osm. Týká se to pouze příspěvků v nové rubrice nazvané Příspěvky klubů ZM Česká Lípa, kde mají jednotlivé politické subjekty možnost využít blokované místo v tištěném vydání Městských novin,“ reaguje starostka Hana Moudrá (ODS). Ta se v průběhu zastupitelstva odvolala na to, že se jedná o městské noviny a tudíž prezentují především městské zprávy.

S tím nesouhlasil Petr Skokan (VV): „Někteří by si neměli uzurpovat právo a za peníze občanů využívat městské noviny jako hlásnou troubu.“

Už jen měsíčník

Městské noviny se po dlouhých letech nyní v lednu představily v nové podobě. Na změně, po níž volala zejména českolipská opozice, pracovalo devět členů komise pro komunikaci celý rok. Za tu dobu se stihli inspirovat v jiných obcích, jak vyplývá ze zápisů jejích jednání, a změnit poměrně aktuální médium se čtrnáctidenní periodicitou na měsíčník s pár novými rubrikami. Rozjíždí se rovněž internetová verze městských novin. Ta prozatím dubluje zprávy z městského webu.

Starostovy starosti

„Představoval bych si jinou formu. Přetrvá tak duch z roku 1998 ve stylu starostovy starosti. Uvítal bych, aby umožňovaly diskusi a obsahovaly články od zastupitelů,“ okomentoval novou tištěnou podobu městských novin Karel Tejnora (ODS). Ten kvůli změně na měsíčník navrhl, aby noviny navazovaly na své webové stránky.

Petr Skokan jeho návrh rozšířil o požadavek, aby byla umožněná diskuse pod jednotlivými články.

„V minulosti jsme umožnili diskusi na webových stránkách města, ale zvrhla se ve vulgarity,“ připomněla Hana Moudrá.

Návrh Petra Skokana posvětilo čtrnáct zastupitelů. Díky nim budou moci lidé zhruba od března prezentovat své názory na dění ve městě. Vedení radnice se s většinou koaličních zastupitelů při hlasování zdrželo, místostarosta Jiří Kočandrle (TOP 09) byl proti spuštění diskusí v internetových městských novinách.