Atmosféra je tu tajemná a takřka každého se v těchto místech zmocní pokora. Modlivý důl najdete v zalesněném údolí plném pískovcových skal, na jihozápadní straně vrchu Slavíček u obce Svojkov. Místo se dříve jmenovalo Smolný důl, a to díky pálení dřevěného uhlí a získávání smoly.

Později, když místo opustily milíře, se stal půvabný kout Českolipska poutním místem. O původu vzniku se tradovaly hrůzné pověsti. Podle jedné z nich tu spáchali sebevraždu rytíř Jaroslav ze Svojkova s dcerou sládka z Velenic, kteří se milovali, ale rytířovi rodiče jim jejich lásku nepřáli.

Další z pověstí praví, že v myslivně na kraji dolu žil hajný se svou dcerou Annemarií. Půvabná dívka si oblíbila, bohužel, dva nápadníky. Jedním byl syn bohatého sedláka a druhý student, syn nájemce pihelského pivovaru. Selský synek byl doslova posedlý žárlivostí, tak svého soka zabil. Poté ho odvlekl do skal, do míst, kde nyní stojí kaple. Zločin se měl stát v roce 1680 a nikdy nebyl vyšetřen.

Stíhali poutníky

O dvacet čtyři let později čeledín z nedalekého statku zavěsil na místo smrti obrázek Panny Marie. V roce 1750, podle jiných zdrojů to ale bylo o deset let později, sládek Melzer při cestě ze Záhořína do svojkovského pivovaru, zde umístil nový, vysvěcený mariánský obrázek pro klid duše zavražděného hocha.

Bývalo to kdysi velmi ponuré místo, a tak vrchnost nechala les trochu prořezat. Místo začali navštěvovat pocestní a šířily se zvěsti o zázracích. Hraběnka Czerwelli ze Svojkova nechala roku 1772 v těchto místech postavit dřevěnou kapličku a do ní pověsit onen proslulý obrázek. Ten samý rok se sem vypravilo procesí z České Lípy, aby si lidé vyprosili odvrácení epidemie cholery a moru, které v té době sužovaly okolí.

Na konci osmnáctého století nechala Alžběta Kinská původní kapličku nahradit kaplí vytesanou do skály. Od roku 1800 do Modlivého dolu směřovali velmi často poutníci pro odvrácení nejrůznějších epidemií.

Jejich víru ale církev odmítala jako modlářství. Případ řešila roku 1806 dokonce litoměřická konzistoř, která nařídila odstranit z kaple sochy Ježíše a Panny Marie. Ty vzápětí záhadně zmizely a našly se až po několika měsících ukryté v jedné z bočních roklí, odkud byly převezeny v roce 1807 do kostela ve Sloupu. Tehdejší sloupský farář dostal pokyn odstraňovat i lístečky s přáními modlících prosebníků. Na nějaký čas tak poutě věřících do Modlivého dolu ustaly.

Zašel tam i císař

Teprve rok 1832 a jeho morová epidemie podnítila konání nového procesí. O čtyři roky později bylo průčelí upraveno do gotické podoby sochařem Antonínem Wagnerem a dovnitř byl dán obraz Panny Marie, který namalovala Eugenie Hauptmann – Sommerová. Kolem kaple se začaly rozvěšovat další obrázky a další velké procesí dorazilo roku 1850. Místo ke svým modlitbám využíval i penzionovaný císař Ferdinand V. Dobrotivý, když vyjížděl ze svého zámku v Zákupech.

Církev změnila svůj postoj k Modlivému dolu až koncem 19. století. Tehdy byla kaple zasvěcena Panně Marii Lurdské a v roce 1903 upravena přesně podle jeskyně v proslulých francouzských Lurdech. Ty prosluly mariánskými zjeveními a svým pramenem, který má mít zázračné účinky na zdraví poutníků.

Podél cesty ze Svojkova byla ke kapli upravena křížová cesta a dále k východu vedlo dlouhé schodiště k oratoriu na konci rokle. Byl to uměle vytesaný skalní výklenek s pískovcovou plastikou Ukřižování od sloupského sochaře Josefa Maxe staršího.

Zbyla jen kaple

Po 2. světové válce bylo poutní místo z větší části včetně křížové cesty zničeno. Dodnes zůstala zachována jen skalní kaple a prázdný výklenek oratoře.

V roce 2001 byla na oltář dodána a vysvěcena nové socha Panny Marie na místo původní ukradené. Dnes toto poutní místo ožívá každoročně 1. května, kdy je v těchto místech slavena Mše svatá. V Modlivém dole jsou umístěny lavičky pro turisty i pro ty kteří přijdou rozjímat.
Bohužel, doba nám od vzniku této sakrální památky pokročila a dnes, možná k naší škodě, už na zázraky nevěříme.

Příště: Horní Police – Skrývá kostel tajemství alchymistů

Tomáš Mařas