Když posledního červencového týdne došlo k úpravě průjezdu touto stavbou, někteří motoristé tím byli zmateni. V prvních dnech proto tuto situaci komentovali na sociálních sítích. „Včera jsem jela večer s chlapem, ani on pořádně nevěděl kudy kam a to řídí už pěkně dlouho. Katastrofa. Značení hrozný, i když jsem dodržovala rychlost, měli jsme co dělat, než jsme pochopili kudy kam a když jsem pak viděla další řidiče, nebyli jsme jediný,“ tvrdila Marie H. Přidal se i Martin B.: „Jen doufám, že tohle není finální varianta, jinak tam nehodovka může mít služebnu.“

Naštěstí posléze bylo označení zlepšeno a fakt, že se jedná o provizorium potvrdila Dana Zikešová z Týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které je investorem uvedené stavby kruhové křižovatky ve Svoru i rozšiřování silnice I/9 až k Novému Boru. Podle ní bylo na stavbě „Zkapacitnění silnice I/9 Nový Bor – Svor“ ve zmíněném úseku dopravně – inženýrské opatření po převedení provozu na provizorium od 24. července optimalizováno. Za účasti dopravního inspektorátu Policie ČR byly doplněny pasivní prvky bezpečnosti, jako plotové zábrany a blikače. Jinak odpovídá schválenému návrhu.

Skoro 800 metrů dlouhý most na I/9 v České Lípě, most 9 - 053.
FOTO, VIDEO: Přemostění čeká generálka. Dopravě v Lípě způsobí velké komplikace

„Na okružní křižovatce Svor již proběhlo frézování vozovky v uzavřené části a probíhá odtěžování podkladních konstrukčních vrstev, následně budou zahájeny zemní práce na náspu a rozšíření k vytvarování tělesa severozápadní čtvrtiny nové okružní křižovatky ve směru Svor – Nový Bor,“ sdělila Zikešová. U Nového Boru je stále platná částečná uzavírka s kyvadlovým provozem řízeným semafory. Delší kolony se u nich tvořily v některých dnech a časech zejména od Nového Boru.

Přestavovaná klasická křižovatka silnic od Děčína, Liberce a Rumburku I/9 a I/13 ve Svoru, byla nebezpečná a místem častých nehod. Moderní kruhová křižovatka by měla pomoci bezpečnějšímu průjezdu. Právě u ní směrem k Novému Boru začíná více než tříkilometrový úsek silnice, kde se už rok pohybují těžké stavební stroje a dělníci. Výsledkem jejich snažení bude nejen zmíněný kruhový objezd, ale i čtyřpruhová silnice mezi Novým Borem a Svorem.

Stavba nové okružní křižovatky v Jestřebí na Českolipsku postoupila do poslední etapy.
Stavbaři nezaháleli. Kruhák v Jestřebí stihnou o něco dříve, už do půlky září

Zatím zveřejňovaná cena za „Zkapacitnění I/9“ přesahuje sumu 544 milionů korun. Velkou silniční zakázku provádí sdružení firem Eurovia CS, SaM silnice a mosty a Integra stavby. Celkově stavba zahrnuje tři nové mosty, z toho dva přes migrační trasy pro zvěř, a také nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest jako jsou přístupy na lesní i obecní pozemky.