V rámci letošního investičního plánu bude modernizován například úsek ocelového vodovodu v Liberci, který se stavěl za vlády císaře Františka Josefa I. a byl dokončen v roce 1901. Rekonstrukce se dočká také betonová kanalizace v Litoměřicích z roku 1906 nebo vodovod na sídlišti Sever v České Lípě.

Celkově chce Severočeská vodárenská společnost letos investovat do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,33 miliardy korun přímo na Českolipsku to bude 102,9 milionu korun v rámci 29 staveb. Dalších 337,5 milionu Kč dá provozní společnost SčVK na potřebné opravy.