Mezinárodní sklářské sympozium (IGS), v pořadí jubilejní desáté, bude letos pořádat město Nový Bor. Dohodli se na tom novoborští zastupitelé s tím, že na Mariánskou pouť by už nezbyly peníze.

Počátek tradice IGS v Novém Boru spadá do roku 1982, kdy v prostorách novoborského Crystalexu tvořili přední sklářští výtvarníci ze čtrnácti zemí světa. Od té doby se IGS konají v tříletých intervalech a unikátní díla vznikají nejen v Crystalexu, ale také v lindavské sklárně Ajeto, novoborské firmě Egermann-Exbor či ve sklářské škole.

Naposledy se IGS konalo v roce 2006, kdy do Nového Boru přijelo na čtyřicet výtvarníků z deseti zemí. „Mezinárodní sklářská sympozia jsou prestižní záležitostí nejen pro tvůrce, ale také pro Nový Bor a vlastně i pro celou Českou republiku. Proto záměrem rady města je, aby byla tradice zachovaná a IGS 2009 proběhlo,“ řekl místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman.

Zastupitelé rozhodovali, zda finančně podpoří sklářské sympozium, anebo Mariánskou pouť. „Navrhuji, abychom Mariánskou pouť letos zrušili a peníze přenesli na sklářské slavnosti, v rámci kterých by se uspořádalo i sympozium,“ řekl Stanislav Valdman.

K názoru, že zvlášť v době krize je nutné podpořit mezinárodní sympozium a dát najevo, že jsou tu šikovní skláři, se přiklonili i další. „Crystalex se do té doby nepostaví na nohy. Jednal jsem s insolvenční správkyní a dostali jsme povolení uspořádat 10. IGS. Jednou z podmínek poskytnutí loga bylo, že sympozium bude pořádat město,“ uvedl starosta Jindřich Mareš.

Na otázku, kdo a co bude financovat, vysvětlil: „Firmy Ajeto, Slávie a Egermann se postarají o výtvarníky. Nový Bor pozve partnerská města. Navíc jednáme s krajem a předpokládám, že bude schopen přispět půl milionem korun.“

František Kuric doplnil, že zastupitelé nechtějí připustit, aby mezinárodní sympozium zmizelo z povědomí sklářských odborníků. „Letos jej podpoří město a za tři roky se uvidí. Tradice sympozia by neměla zmizet,“ řekl.

Novoborští zastupitelé se shodli, že tedy v letošním roce převezme hlavní pořadatelství Mezinárodního sklářského sympozia město. Ještě dříve se k němu kladně postavila i rada města a pozitivně reagovaly lindavská sklárna Ajeto i novoborská sklářská škola. Lze předpokládat, že se připojí další sklářské ateliéry a do Nového Boru se opět sjedou přední čeští i světoví sklářští výtvarníci.