Jak totiž říká staré přísloví, sliby jsou chyby a v tomto případě to platí dvojnásob. S případy, že kupec na sebe automobil nepřepíše, se úředníci skutečně čas od času setkávají, a to nejen ti, kteří mají na starosti přepis automobilů, ale především úředníci, kteří řeší přestupky v dopravě. Potvrdila to i mluvčí českolipského městského úřadu Kateřina Amrichová.

Proč tomu tak je, je zřejmé. Nový majitel automobilu s ním totiž může spáchat nějaký přestupek a jediným vodítkem jak zjistit přestupce, je pro policisty často pouze registrační značka vozidla, podle níž snadno určí majitele vozu.

Takových přestupků může být celá řada. Stačí, aby kamery městských strážníků zaznamenaly průjezd vozu zákazem vjezdu či jeho zastavení tam, kde je zastavení zakázané. Oznámení o uložení pokuty se majitel vozu dočká i při vyfocení radarem po překročení povolené rychlosti či po zjištění policistů, že právě projíždějící vůz okolo jejich stanoviště nemá sjednané povinné ručení.

Za většinu takových přestupků je zodpovědný řidič vozidla a pro bývalého majitele je předložením kupní smlouvy snadné prokázat, že to nebyl on, kdo automobil řídil. Jsou však ale i situace, kdy se papírový majitel auta pokutě nevyhne a pokud ano, tak až po zdlouhavém a nepříjemném papírování.

Jedním z takových přestupků je i provozování automobilu bez sjednaného pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, tedy bez povinného ručení. Za takový přestupek nezodpovídá řidič, ale majitel vozu a ten, ačkoli má v ruce kupní smlouvu a je zřejmé, že vůz neřídil a vlastně ani netuší, že auto nový majitel provozuje bez povinného ručení, platit pokutu musí on.

V tu chvíli je bývalý majitel téměř bezbranný. Odhlásit zpětně vůz není možné, a bývalému vlastníkovi proto nezbývá než se s pokutou smířit a zaplatit ji, nebo se pustit do zdlouhavého občanskoprávního sporu či sepsat odpor proti uložené pokutě, zaplatit správní poplatek a doufat, že úředníci rozhodnou ve správním řízení v jeho prospěch.

Systém nutí lidi lhát

Aby k podobným věcem nedocházelo i nadále, musí bývalý vlastník automobil co nejdříve k aktuálnímu datu z registru odhlásit. Ani to ale nemusí být vůbec jednoduché. „Podle zákona je nutné předložit při této agendě žádost o zápis změn údajů, technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci a ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů a v neposlední řadě doklad totožnosti,“ uvedla dále Kateřina Amrichová.

S tím ale může být potíž. Při prodeji automobilu totiž každý přirozeně novému majiteli předává i doklady od vozu. Nešťastnému bývalému majiteli tak nezbývá nic jiného, než požádat toho nového o jejich vydání. Ten ale už auto dávno vůbec nemusí mít a nebo s bývalým vlastníkem odmítá komunikovat. S takovou situací ale systém ani formuláře nepočítají.

Jediná rada úředníků, jak se vyhnout dalším potížím či zdlouhavému řešení sporu proto zní: „Lžete nám, lepší možnost systém nezná.“ Ačkoli totiž bývalý majitel ví, kdo automobil provozuje a kdo má k němu doklady, musí úředníkům nahlásit, že doklady od vozu ztratil a nechá si za poplatek vystavit duplikáty.

Teprve pak může přejít s novými doklady k dalšímu okénku na témže úřadě a vůz za další poplatek odhlásit. Druhá možnost je podání trestního oznámení na nového majitele, který bývalému majiteli nevydáním dokladů zabraňuje uskutečnit jeho zákonnou povinnost, tedy odhlášení automobilu.

Co neumí stát, umí pojišťovny

S nepříjemnou situací, se kterou státní správa přímo nepočítá, počítá alespoň soukromá sféra. Státní úřady totiž nejsou jediní, kdo může za neplacení povinného ručení rozdávat pokuty.

Sankce za nepojištění vozidel rozdává od ledna i Česká kancelář pojistitelů. Ta v případě, že zjistí o registrovaném automobilu, že nemá sjednané povinné ručení, uloží majiteli auta povinnost zaplatit příspěvek do garančního fondu ve výši 50 až 300 korun za každý den bez pojištění.

Stejně jako obecní či státní úředníci obešlou pracovníci ČKP majitele vozu avšak s jedním zásadním rozdílem. V přiloženém dotazníku má oficiální majitel zjištěný v registru možnost tuto skutečnost vysvětlit, což potvrzují i slova v tiskové zprávě vydané ČKP k této problematice.

„Příjemce výzvy bude mít třicetidenní lhůtu na úhradu příspěvku, popřípadě na doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem. K tomu účelu obdrží spolu s výzvou dotazník, jehož prostřednictvím může tuto skutečnost specifikovat,“ píše se ve zprávě.

Nutné je pak toto tvrzení ve vyplněném dotazníku doložit kopiemi dokladů, které prokazují jeho pravdivost. Ve výčtu takových dokladů je pak uvedená i kupní smlouva.