Unikátní důlní dílo ukrývá přírodní památka bez českého názvu Schachtstein v Hamru na Jezeře. Štolu na železnou rudu vytěženou už v sedmnáctém století v pátek slavnostně převzal do správy Hornicko-historický spolek pod Ralskem. Ten hodlá důl po úpravách otevřít veřejnosti.

Fakticky převzal spolek šachtu od státu do své správy už v září. Ve svých stanovách zakotvil příslib péče o stará důlní díla. „Jediným dostupným byl Schachtstein a máme představu, že ho zpřístupníme veřejnosti, protože v blízkosti vede cyklostezka, ale nejsou nikde informační tabule, které by na toto zajímavé místo upozornily. To bychom chtěli změnit," sdělil Jan Holinka z Hornicko-historického spolku pod Ralskem.

Nepřístupný terén

Spolek si dal za cíl upravit a zpřístupnit šachtu do začátku příští turistické sezony. „Šachta leží na území přírodní památky, takže všechny akce, které se tu budou konat, se musí dělat v režii ochrany přírody," upřesnil Jan Holinka.

K bývalé šachtě se jde nepříliš přístupným terénem. Nejbližší označení je asi 400 metrů vzdálená zelená turistická trasa. Odtud už jen do kopce. Samotná proláklina hluboká asi sedmnáct metrů je nyní nepřístupná. „Já ještě před pár lety pamatuji, že štola byla průchozí. Teď je původní vstupní strana zasypaná. Právě tu bychom chtěli vyčistit," vysvětlil Jan Holinka.

Důlní dílo na kopci Schachtstein převzal v pátek Hornicko historický spolek pod Ralskem, aby jej mohl opravit a zpřístupnit veřejnosti. Zatím je do něj vstup všemi cestami zakázán.Bude potřeba vstup do štoly odhrabat a řádně vyztužit. Vrchol zatím chrání zábradlí s řetězem. Po obou bocích šachty jsou dodnes patrná zahloubení, která sloužila k uložení příčných trámů. „Je však otázkou, zda trámy sloužily k zakrytí těžené rudy, aby nezmokla nebo aby nepršelo na horníky. Také mohli sloužit jako povaly, ze kterých se těžilo," řekl Jan Holinka.

Štola na Schachtsteinu je opředená tajemstvím a dostupných informací je pramálo. „Jednalo se o povrchovou dobývku železných rud. Těžilo se tu pomocí ručního nářadí motyky, špičáky, lopaty a podobně. Dokonce ještě v roce 1923 se Hartigové snažili o obnovení těžby železných rud v oblasti," poukázal doktor Petr Khün, vědecký pracovník a spolupracovník spolku.

Těžba neprobíhala celoročně. Podle dostupných informací se jednalo o takzvané selské dobývání. „Když sedlákům na podzim skončila práce na polích, tak se věnovali této činnosti. Ne proto, že by se v zimě nudili, ale protože potřebovali nějaký výdělek," vysvětlil Petr Khün. Podle něj vrchnost neplatila rolníky za práci, ale za jednotlivý vytěžený vozík, kterými se ruda svážela dolů z kopce.

Stopy po dobývání zůstaly na Schachtsteinu na mnoha místech. „Divné pro nás jsou třeba zbytky šachet, které mají profil třeba jen 75 na 150 centimetrů. Nedovedeme si představit, že tam někdo dole v těch třiceti metrech dobýval rudu, když se tam sotva otočil," zdůraznil Petr Khün.

Jedině s průvodcem

Do začátku sezóny by tak měla štola dostat svou původní podobu a dostatečné zabezpečení aby přilákala turisty. Jakým způsobem bude možné ji navštívit, se spolek ještě nerozhodl. Přiznává, že pustit turisty bez dohledu do důlního díla není možné. Varianty jsou zatím připravené dvě. Buď se bude jednat o předem hlášené prohlídky s doprovodem, nebo bude muset přímo u štoly někdo čekat na náhodné turisty a kolemjdoucí.