Před novým vedením města nyní bude stát otázka, jak se k tomu postavit. Oproti odhadům je totiž cena kontraktu výrazně vyšší, lidé také poukazují na další podivné okolnosti. Končící vedení města však hájí krok tím, že v případě, že by smlouvu neuzavřelo, by od ledna MHD v České Lípě nejezdila.

„Rozhodnutí v zakázce muselo padnout, aby se nakonec nejezdilo dráž, než je současná vysoutěžená cena. Respektujeme výsledek výběrového řízení, tedy to, po čem volalo zastupitelstvo města že transparentní výběrové řízení má rozhodnout o tom, kdo bude provozovat MHD v České Lípě,“ uvedla dosavadní starostka Romana Žatecká (ČSSD).

CENA SROVNATELNÁ S JINÝMI MĚSTY

Cena dopravního výkonu se s novou desetiletou smlouvou zvedá o necelou třetinu na téměř 60 korun za kilometr. „Vysoutěžená cena je srovnatelná s jinými stejně velkými městy. Nejsme blázni, abychom uvrhli město do stavu, kdy MHD jezdit nebude, případně abychom nechali MHD na pospas dalším nezodpovědným politickým hrátkám, jak tomu bylo u společného dopravního podniku,“ uvedl končící místostarosta České Lípy Juraj Raninec (ODS) s tím, že pokud se v České Lípě bude jezdit jako doposud, je hodnota celé zakázky stanovena na 530 milionů korun bez DPH.

Vedení města také tvrdí, že obdrželo ještě druhou nabídku, ta ale prý nesplnila podmínky a byla ještě dražší. Oproti zvyklostem i u výrazně levnějších akcí ovšem není uvedená v přehledu veřejných zakázek. Také proto se objevila hlasitá kritika. „Naprostá nehoráznost, aby zakázku v rozsahu až 770 milionů korun zadala rada města v den voleb! Proč se obchází zastupitelstvo města, které si tuto kompetenci vymezilo?“ ptá se vítězka voleb Jitka Volfová (ANO), která avizovala, že prověření celého kontraktu bude jednou z věcí, které teď udělá. Podobně se vyjádřil i lídr druhého nejsilnějšího hnutí po letošních volbách Jaroslav Turnhöfer z Živé Lípy. „Znám velmi dobrého právníka, hned v pondělí mu celou záležitost předám,“ uvedl ještě v sobotu.

Vedení města využilo toho, že začátkem voleb pozbývá odcházející zastupitelstvo pravomocí, které tím přebírá rada města. S legitimností tohoto kroku podle vedení města souhlasí i právní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, kterou si za stovky tisíc korun město na poradenství okolo MHD najímá. Končící radu města tvoří kromě Žatecké a Ranince ještě místostarostka Alena Šafránková (PRO 2016), Karel Tejnora (ODS) Petr Máška (ČSSD) a Roman Kozák s Janem Rubickým (PRO Českou Lípu). Poslední dva zmiňovaní se hlasování zdrželi.