Zastupitelé v Novém Boru neumí hlasovat tajně a na prosincovém zasedání to také dokázali. Hlasování o tajemníkovi městského úřadu Antonínu Metálovi skončilo dříve než začalo.
„Zastupitelé nejsou spokojení s tím, jak pracuje tajemník úřadu Antonín Metál,“ znělo usnesení, o kterém měli tajně hlasovat a které navrhl Petr Kaplánek.
O tom, zda chtějí hlasovat tajně, však nejprve museli hlasovat veřejně. Výsledek byl takový, že pro toto usnesení zvedlo veřejně ruku pouhých osm zastupitelů a k tajnému hlasování vůbec nedošlo.
Takový postup se vůbec nelíbí zastupiteli Milanu Přívratskému. „Měli bychom si stanovit jasná pravidla o tom, kdy můžeme hlasovat tajně. Například pokud si to bude přát alespoň osm zastupitelů, tak by se mělo hlasovat tajně,“ navrhoval Milan Přívratský.
To ovšem není možné kvůli zákonu, který jasně říká, že každé usnesení musí být schválené nadpoloviční většinou zastupitelů, což v novoborském případě znamená jedenáct hlasů.
I přes rozpor se zákonem navrhl Milan Přívratský změnu jednacího řádu.

Navrhovaná změna jednacího řádu stanovovala povinnost hlasovat tajně v případě zájmu osmi zastupitelů a tuto změnu si zastupitelé schválili.
„Taková změna jednacího řádu je předem odsouzená ke zrušení ze strany ministerstva vnitra, které podobné usnesení odporující zákonu nemůže samozřejmě tolerovat,“ vysvětloval zastupitelům tajemník úřadu Antonín Metál.
I nadále proto budou v Novém Boru o tajném hlasování paradoxně hlasovat nejprve veřejně.

Další zprávy z regionu najdete zde