Letošní ročník po loňské covidové pauze přivítal minulého uměleckého garanta festivalu, vynikajícího houslového virtuóza Josefa Špačka, který si ke spolupráci přizval svého klavírního partnera a neméně úspěšného sólistu Miroslava Sekeru. Společně se intenzivně žákům ZUŠ věnovali na celodenním mistrovském kurzu, který koncertu předcházel.

Plody svého společného úsilí pak představili v pestrém programu sahajícím od perel klasické hudby až po tradicionály a populární písně. ZUŠ reprezentovaly klíčové ansámbly v čele s Komorním symfonickým orchestrem, Jazzovou farmou, kytarovým souborem Golden Strings nebo Saxofonovým kvintetem, ale i řada schopných a nadaných sólistů.

Dechaři Tomáš Vomlela a Jiří Karásek, klavírista Štěpán Šubrt, zpěvačky Nela Hriníková, Viktorie Zajptová či Máří Magdaléna Fotrová si vysloužili nadšené ovace. Večer pověstný svou skvělou atmosférou ani v letošní roce nezklamal a pro řadu mladých talentů znamenal festivalovou premiéru.

Lucie Johanovská