Dvanáct studentů z Česka, Německa a Polska vytvořilo během týdenního workshopu dvacetiminutový film. Dílna na téma iluze se konala v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu Laterna Futuri. Středoškoláky ze tří zemí zasvětili do tajů výroby filmu profesionální tvůrci.
Dílnu vedl nizozemský kameraman Menno Vos a slovenská filmařka Katka Hojčušová. „Vysvětlili jsme studentům, jak se píše scénář, drží kamera a stříhá natočený materiál. Nápady a samotné natáčení bylo na nich,“ popsala Katka Hojčušová. Dodala, že film ještě nikdy nikdo nenatočil sám, je to hlavně o týmové práci, takže se naučí také tvořit a komunikovat v mezinárodním týmu.
„Výsledkem tvůrčí dílny je telenovela, pro níž každý vytvořil jednu postavu. Sešli se tu topmodelka, hacker, narkoman, čarodějnice a další postavy,“ přiblížila Petra Sochová, vedoucí projektu Laterna Futuri za Českou republiku. Film je hraný a někteří studenti se tu ukázali jako herecké talenty.
Dílny založené na nějakém druhu umění se konají už patnáct let, konkrétně Laterna Futuri běží 4. rokem. „Tím, že jsme začali spolupracovat se školami, změnila se podoba dílen. Dřív se setkávali nadšenci z různých škol, dnes jezdí studenti druhých ročníků podobně, jako první ročníky jedou na lyžařský výcvik,“ popisuje Petra Sochová.
Cílem není jen rozvíjení kreativity, ale především poznávání jiných kultur, spolupráce s dalšími lidmi. „Během jednoho týdne se tři třídy rozdělí do sedmi dílen podle oborů, které preferují. Studenti mají šanci udělat něco svého, seznámit se s technikou. Například hudebníci mají studio, mixážní pult,“ pokračuje.
Zajímalo nás, zda už někteří absolventi dílen uplatnili své znalosti v praxi. „Například Martin Benda z varnsdorfského gymnázia začal pracovat v rozhlasu v Pardubicích a dnes už vede žurnalistickou dílnu. Vznikají i lásky, německý chlapec šel studovat bohemistiku do Berlína a jeho dívka tam studuje germanistiku. Lidé se rádi vrací,“ říká Petra Sochová.
V minulém týdnu nevznikala díla jenom v Radvanci, další interkulturní dílny se konaly v polském Niedamirówě a německém Grosshennersdorfu.