Tři varianty řešení majetkových vztahů k Českolipské teplárenské posuzovali ve středu českolipští zastupitelé. Ačkoliv ještě vloni v létě starostka ujišťovala, že se jedná o tom, zda město koupí akcie od minoritního vlastníka, ve středu už tato možnost vůbec na pořadu jednání nebyla.
Členové některých politických klubů se pozastavovali nad tím, že starostka Hana Moudrá předkládá takto závažný materiál těsně před jednáním.
„Neočekával jsem, že na dnešním jednání budeme projednávat prodej akcií. Pracovní skupina, která měla o problému jednat, se sešla dvakrát a pak už nebyla svolávána,“ shrnul Karel Bubeník. „Neočekával jsem, že padne návrh na prodej,“ řekl překvapeně Miroslav Hudec.
Jitka Lukášková považuje za nesolidní, že tak důležité rozhodnutí mají učinit během krátké doby, prodej společnosti, která je zdravá a vytváří zisk, je podle ní prodejem zlatého vejce.
Starostka Hana Moudrá navrhla prodej 59,99 procent akcií Českolipské teplárenské a kompletní teplárenské infrastruktury ve vlastnictví města Česká Lípa za cenu 220 mil. Kč společnosti Českolipské teplo a.s. (dceřiná společnost MVV Energie CZ s.r.o.). Ve smlouvě jsou další podmínky, například nezvyšování marže po dobu tří let, povinnost kupujícího přispět na sport a kulturu ve městě a podobně.
Diskutující zastupitelé se rozdělili do dvou skupin. Odpůrci hovořili o řadě důvodů, pro které by se s prodejem mělo minimálně čekat. Zastánci argumentovali zejména tím, že majorita města je jenom zdánlivá. Po prodeji 35 procent akcií koncem 90. let totiž město nemá prakticky žádnou možnost dění ve společnosti ovlivňovat.
„Proč ten spěch a proč tak lacino?“ ptal se Jaromír Štrumfa. Zastupitelé z řad koalice během necelé hodiny schválili prodej akcií Českolipské teplárenské včetně rozvodů za 220 milionů. Přitom společnost má na svém účtu kolem 80 milionů. K podrobnostem se vrátíme i v pátečním Deníku.