Spor mezi odběrateli tepla v Doksech a Lenoxou a.s. z Liberce se přiostřuje. Provozovatel zdejší kotelny požaduje podepsání dohody o narovnání, jinak domácnostem na sídlišti Pražská omezí dodávky tepla. „Pokud se nám nepodaří podepsat dohodu a ta nebude do desátého června poslána na adresu Lenoxy, budeme muset omezit dodávky tepelné energie, abychom neporušili zákon,“ písemně oznamují z Liberce obyvatelům sídliště.

Dohodu o narovnání je ale možné uzavřít pouze na základě oboustranné domluvy. To potvrzuje i stanovisko Energetického regulačního úřadu v Jihlavě, kam se Dokští obrátili o pomoc. „Dohoda o narovnání je možná, ale nevzniká povinnost ji uzavřít. Žádný zákon neříká, že v případě jejího neuzavření, musí dodavatel omezit dodávky tepelné energie,“ odpověděl úřad Dokským. Ti navíc řádně platí a nemají vůči Lenoxe žádný dluh.

DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU NALEZNETE VE SLOUPCI VPRAVO

Pozitivní zprávou pro dokské odběratele je závěr kontroly ERÚ, týkající se přešetření výše předběžné ceny za loňský rok. „Kontrolovaný nerespektuje cenovými orgány stanovený závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie a při její kalkulaci podle paragrafu 6 zákona o cenách,“ píše Stanislav Večeřa, ředitel odboru teplárenství sekce regulace ERU v Jihlavě.

Ve zprávě je rovněž uvedeno, že tento protokol převzala Lenoxa již vloni v srpnu, zatímco domácnosti jej dostali až po urgenci letos v květnu.
Dokští již připravují další stížnost adresovanou Státní energetické inspekci v Liberci. Ta přešetří výši konečných cen za loňský rok.

Inspekce se v současnosti zabývá kalkulací cen ve čtyřech lokalitách, kde Lenoxa působí. „Zahájení kontroly neznamená, že kontrolovaná firma něco provedla. Kontroly vítáme, protože jejich závěry pomáhají odstranit pochybnosti u odběratelů. Kontrolní orgán musí reagovat na každý zaslaný podnět,“ říká k tomu Jan Podolský, ředitel Lenoxy a.s. z Liberce.