Ještě necelé tři měsíce bude pracovat dozorčí rada Českolipské teplárenské a. s. v současném složení.
Oba akcionáři totiž v červnu souhlasili s jejím doplněním o dva členy. Mandát ale měli do konce září. Podle zákona mají nyní tři měsíce na svolání valné hromady, která by měla dozorčí radu doplnit.
Pokud by se to nepodařilo, hrozí, že by soud mohl sám jmenoval orgány společnosti a jestliže by nedošlo k dohodě, ve finále by podle obchodního zákoníku mohl firmu poslat do likvidace.
„Dozorčí rada společnosti ČLT a.s. je kompletní. Jednání stále probíhají,“ odpověděla starostka Hana Moudrá na otázku k obsazení dozorčí rady a stavu vyjednávání.
Ani zástupce minoritního vlastníka ČLT, společnosti MVV Energie CZ s. r. o. Václav Hrach, nebyl sdílnější. „Máme vytvořený prostor pro jednání, budeme jednat,“ sdělil Václav Hrach, jednatel MVV.
V září schválili zastupitelé možnost prodeje rozvodů a výměníků. Václav Hrach potvrdil, že firma má zájem o koupi.
„Jakákoliv transakce, kterou MVV uzavře s městem, nebude mít dopad na obyvatele. Celek se bude chovat stejně jako se chová teď. Není přípustné to, aby se zvyšovala cena jenom kvůli navýšení zisku,“ ujistil jednatel.

Další zprávy z regionu najdete zde