Výměníková stanice, jejíž provoz byl na čas odpojen, je napojena na elektroměr bývalé mandlovny v domě. Dle smluvního vztahu je odebraná elektrická energie jedenkrát ročně přefakturována dodavateli tepla ENERGII Holding a.s. Vzhledem k tomu, že současný majitel objektu neuhradil zálohy na odběr elektrické energie rozvodným závodům ČEZ, byla dodávka elektrické energie rozvodnými závody přerušena a tím i odstavena výměníková stanice v tomto domě.
Provoz stanice je dálkově monitorován jedenkrát denně, vždy v sedm hodin ráno. V pátek 16. listopadu pracovníci mimoňské teplárny zjistili, že výměníková stanice je mimo provoz a následně byl dispečink informován o přerušení dodávky tepla. Okamžitě jsme povolali servis a následně učinili kroky pro zajištění dodávek tepla a teplé užitkové vody obyvatelům. S majitelem objektu se podařilo až kolem dvanácté hodiny v pátek zřídit provizorní přívod elektrické energie. K úplnému obnovení dodávek tepla a teplé vody došlo krátce po třinácté hodině.
Pochybení není na straně ENERGIE Holding a.s., jakožto dodavatele tepla, ale na straně majitele zásobovaného objektu. (autor je členem představenstva ENERGIE Holding)

Další zprávy z regionu najdete zde