Překvapené tváře odpůrců prodeje ČLT a vítězoslavné pousmání zastánců téhož. Po sečtení hlasů, kdy pro prodej byla těsná nadpoloviční většina českolipských zastupitelů, nastalo na okamžik ticho. Nikdo snad kromě zasvěcených nečekal, že se o tak zásadním kroku pro celé město rozhodne během hodiny.

Stanovili podmínky prodeje

Třináct zastupitelů (seznam je v tabulce) schválilo prodej 59,99% akcií ČLT za 70 milionů korun a prodej infrastruktury za 150 milionů korun, to vše při splnění čtyř podmínek: kupující (společnost Českolipské teplo a. s. - dceřiná společnost MVV Energie CZ s. r. o.) nebude po dobu tří let zvyšovat marži, poskytne pozici člena dozorčí rady pro zástupce města, splatí cenu do tří let, přičemž první splátka nebude nižší než 80 % celkové ceny a bude přispívat 750 tisíci korunami ročně na kulturní a sportovní aktivity města.
„My si můžeme dát podmínky na tři roky, ty ale utečou rychle. Je to riskantní krok, cenu ovlivňovat musíme, voliči to od nás očekávají,“ komentoval Miroslav Hudec.
Na to kontrovala starostka Hana Moudrá: „Přestože má město většinový podíl akcií, cenu tepla ovlivňovat nemůže. Můžeme ovlivnit nákladovost, ale ne to, za kolik se nakupuje plyn,“ řekla.
„Po dlouhé době mi připadá, že má význam, jak budu hlasovat. Pokud je koalice domluvená, je to jedno,“ komentoval Jan Riedl. Jak se ale vzápětí ukázalo, ani tentokrát koalice nenechala nic náhodě a společně s komunisty záměr odsouhlasila.
Petr Skokan řekl, že s většinou důvodů, které zazněly, souhlasí. Nesouhlasil ale s jejich interpretací. „Ceny jsou mimo vliv města. To, že společnost je zisková, je vágní argument. Nechci se dočkat toho, že bude ztrátová a my ji nebudeme moci prodat.“
Jediný z koalice, Karel Tejnora, hlasoval proti prodeji. „MVV je obchodní společností, která má za cíl vytvářet zisk. My prodejem ztrácíme možnost část zisku vrátit občanům, ať už v podobě dotované likvidace odpadů, zlepšením infrastruktury nebo zlevněním dopravy. Obávám se, že utržené peníze uložíme na termínované účty a proti inflaci na tom budeme prodělávat,“ shrnul Karel Tejnora.

Zastupitelé zřejmě porušili zákon

Na závažnou skutečnost upozornil Jan Riedl ty zastupitele, kteří jsou v orgánech ČLT. „Mrzí mě, že nikdo z členů dozorčí rady nebo představenstva, nepožádal zastupitelstvo o souhlas, zda v této věci může hlasovat,“ řekl na adresu Hany Moudré, Jana Stejskala, Oldřicha Pance, Jany Zejdové a Karla Bubeníka (ten jediný se zdržel hlasování).
„Jako členka představenstva ručím celým svým majetkem a nepobírám tantiemy,“ řekla Hana Moudrá. Také Jan Stejskal neměl se zákonem o střetu zájmů problém. „Jsem v představenstvu a budu hlasovat o prodeji akcií. Z ČLT nic nepobírám a domnívám se, že zákon neporušuji,“ dal se slyšet Jan Stejskal. „Je jedno, jestli za to berete nebo neberete odměny. Pro vaši informaci, nehrozí vám žádný postih, nicméně porušení zákona to je,“ dodal Jan Riedl.
Jde o to, že pokud by zastupitelé požádali o souhlas, zda v této věci mohou hlasovat, nemuseli by jej dostat. Pak by ale výsledek byl přesně opačný.

Sto milionů na účtu jako dárek pro MVV

Za posledních dvanáct let Českolipská teplárenská vytvářela zisk, ale protože se představitelé minority a majority nedokázali dohodnout, veškerý zisk zůstal na účtu. Přesnou částku nikdo nepotvrdil, ale z dobře informovaných zdrojů víme, že by mohlo jít až o 130 milionů korun. Zajímali jsme se, zda dodatečné rozdělení zisku je v podmínkách smlouvy. Není.
Zeptali jsme se proto tiskové mluvčí MVV Energie Pavly Kulhavé, zda může potvrdit, že částka zůstává na účtu společnosti. „Nebudu to komentovat,“ odpověděla.

MVV v palbě nespokojenosti

Společnost MVV Energie vlastní teplárenské společnosti v Liberci a Jablonci nad Nisou.
Liberečtí odběratelé jsou nespokojení. Vloni v prosinci kvůli podezření na nekalé obchodní praktiky podalo na libereckou teplárnu sdružení Teplo za 399,90 trestní oznámení.
Iniciativa, která zastupuje zhruba jedenáct tisíc libereckých domácností, tedy asi třetinu odběratelů tepla v Liberci, totiž podezřívá libereckou teplárnu z toho, že používá nelegálních metod a machinací k tomu, aby přes spřátelené firmy uměle navyšovala náklady a obcházela tak cenovou regulaci.
Podle společnosti MVV Energie však není zpochybňování oprávněnosti účtovaných cen tepla na místě.
„Liberecká teplárna stanovuje cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. Veškeré ceny jsou zde kontrolovány ze strany Státní energetické inspekce, která za uplynulé roky neshledala žádné nedostatky v prověření ceny tepla. Naopak zde při poslední kontrole konstatovala nižší cenu tepla než umožňuje regulace,“ uvedla vloni Pavla Kulhavá.
Nyní požadují členové sdružení Teplo za 399,90 audit jak v teplárně v Liberci, tak i v Jablonci.

Jak hlasovali jednotliví zastupitelé o prodeji ČLT:
PRO prodej: Libuše Horáková, Vladimír Jonáš, Ladislav Mimra, Hana Moudrá, Zdeněk Novák, Jaroslava Procházková, Petr Skokan, Eva Stehlíková, Jan Stejskal (všichni ODS), Oldřich Panc, Jana Zejdová (oba KSČM), Jaroslav Popelka (SNK ED), Ladislav Záruba (US DEU)
PROTI prodeji: Miroslav Hudec, Milan Kubát, Jitka Lukášková (všichni Strana zelených), Petr Máška, Jaromír Štrumfa, (oba ČSSD), Karel Tejnora (ODS), Josef Adamčík (KSČM)
ZDRŽELI SE: Karel Bubeník (ČSSD), Jan Riedl (UPSaZ)
Průběh jednání o prodeji ČLT
Červen 2007 – už rok je ochromená činnost dozorčí rady ČLT. Minoritní a majoritní akcionáři se nedokázali dohodnout na jejím doplnění dvěma členy. Zvolili kompromis, delegovali členy na tři měsíce.
Červen 2007 - Starostka Hana Moudrá má mandát jednat o odkoupení akcií od minoritního akcionáře. Jednání jsou ale na mrtvém bodu.
Srpen 2007 – Starostka chce od zastupitelů signál, jak dál s teplárnou. Je ustanovená pracovní skupina, která se má zabývat strategickým rozvojem teplárny. „Předpokládám, že zastupitelé řeknou, zda chtějí podíl města odprodat, případně za jakou cenu. Pak by pracovní skupina posoudila, co prodej přinese,“ uvedla tehdy starostka.
Srpen 2007 - Zastupitelé města odsouhlasili záměr prodeje infrastruktury zásobování teplem.
Prosinec 2007 – Valná hromada ČLT má hlasovat o rozdělení téměř stamilionového zisku z minulých let, který je na účtu společnosti.
Květen 2008 – Člen pracovní skupiny pro teplárnu Karel Bubeník prohlašuje, že nedošli k žádným závěrům a předpokládá, že se bude jednat dál.
28. květen 2008 – Zastupitelé dostali těsně před jednáním materiály o prodeji infrastruktury a 59,99% akcií ČLT. Prodej schválili.
Podmínky prodeje teplárny
Tyto podmínky budou smluvně upraveny např. ve smlouvě mezi akcionáři, jejíž platnost bude nejméně 10 let:
√ kupující se zaváže k nezvyšování marže na dobu tří let od uzavření kupní smlouvy v ceně tepla ve formě závazku zachování současné hodnoty součtu provozního zisku, odpisů a nájemného za teplárenskou infrastrukturu;
√kupující poskytne pozici člena dozorčí rady ČLT pro zástupce nominovaného za město;
√ kupující se zaváže ke splacení kupní ceny do tří let, přičemž první splátka splatná po uzavření smluv a převodu majetků nebude nižší než 80% celkové ceny;
√ kupující se zaváže přispívat 750 tis. Kč ročně po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy na kulturní a sportovní aktivity dle předchozího souhlasu města (celkem se jedná o 7,5 mil. Kč).