Ti se vyjadřují k záměru těžaře a k některým z jeho vyjádření. „Firma Chlup ve výpisu z katastru nemovitostí nemá v dobývacím prostoru, kde chce těžit kámen, zapsán ani jediný metr pozemků. Všechny pozemky vlastní pouze Jiří Čech. Ten ale o těžbu nežádá, a projednávaná dokumentace EIA je předkládaná firmou Chlup,“ píše se ve stanovisku Sdružení pro záchranu kopce Tlustec.

Ti chtějí připomenout, že u všech pozemků je uvedeno v katastru nemovitostí předkupní právo společnosti GO Point, která zde již vlastnila dobývací prostor a v letech 2003 - 2004 zde kámen těžila. „Je tedy záměr pana Čecha o těžbu opravdivý? A nebo mu jde pouze o to, aby získal těžební povolení, a potom může těžbu opět provádět firma GO Point? Pozemky a dobývací prostor nekoupila firma Chlup, ale její majitel Jiří Čech, což je podstatný rozdíl,“ argumentují členové sdružení.

„Jiří Čech byl, dle vlastních slov v rozhovoru, překvapen malým počtem odpůrců těžby. A vůbec se nezmiňuje o skutečnosti, že v Jablonném v Podještědí vznikla petice, která naopak vyvrací jeho ryze spekulativní názor, v níž skoro 2800 občanů Jablonného v Podještědí se vyjádřilo, že si těžbu nepřeje a nesouhlasí s ní,“ pokračují ve své reakci.

Respektují lidi

V souvislosti s tím připomínají, že rovněž zastupitelé Jablonného v Podještědí respektovali názory a vůli svých občanů a vyjádřili se za posledních 12 let čtyřikrát proti znovuobnovení těžby na Tlustci. Naposledy v květnu tohoto roku.

„Jiří Čech také opomněl uvést, že starosta města Jablonného v Podještědí pan Sadílek na tomto veřejném projednání vystoupil a informoval přítomné o tom, že zastupitelstvo města Jablonného si těžbu na kopci Tlustec nepřeje a nesouhlasí s ní. A ani starosta obce Brniště pan Pastorek se na tomto projednávání výslovně nepřihlásil, že zastupitelstvo obce s těžbou souhlasí,“ doplňují.

Dále se v uvedeném článku uvádí, že panu Šimonkovi jde o to, aby se zviditelnil velkým počtem lidí, kterým je ve skutečnosti těžba úplně lhostejná. „Toto ponecháváme bez povšimnutí, neboť předpokládáme, že aktivity pana Šimonka ve spojení s kopcem Tlustec jsou za minulých dvanáct let všem dostatečně známé a není nám vůbec znám žádný důvod, proč by tak činil,“ reagují členové sdružení.

Ti podle svých slov nechápou, v čem vidí Jiří Čech rozdíl mezi minulým vlastníkem lomu a jeho vlastním záměrem.

Opravdu pomůže?

„Jak minulý těžař, firma GO Point chtěla kopec devastovat vykácením ochranných pásů lesa a těžbou kamene, tak rovněž i firma Chlup chce zde to samé, ale zhruba s třikrát větším objemem těžby. Jedná se tudíž o daleko větší devastaci kopce než chtěl nejspíše realizovat předchozí těžař. V této souvislosti lze s poměrně velkým úspěchem pochybovat o jeho upřímné snaze kopci Tlustec pomoci,“ poukazuje sdružení.

„Elaborát, který přednesl Tomáš Řízek, je zkrácená verze názoru na těžbu celého Sdružení na záchranu kopce Tlustec zaslaného na MŽP jako vyjádření k posudku k dokumentaci záměru těžby. Podílela se na něm z důvodu komplikovanosti celého problému, všech předpisů a právních norem celá řada odborníků, právníků a soudních znalců. Zcela jistě chápeme, že toto vyjádření sdružení se panu posudkáři Tomáškovi, stejně jako předkladateli záměru těžby panu Čechovi, nelíbí. Je však na pracovnících správních orgánů, jak se s body v tomto elaborátu Sdružení na záchranu kopce Tlustec vypořádají,“ vysvětlují členové.

„K poznámce Jiřího Čecha o rozsudku na minulé škody jen podotýkáme, že v našem právním systému je vynesený rozsudek proti firmě Go Point ve svém důsledku závazný i pro firmu Chlup,“ podotýkají členové sdružení.

Jde mu jen o těžbu

Ti se rovněž vyjadřují k množství zúčastněných občanů na veřejném projednávání. „Jiří Čech v rozhovoru říká, že očekával daleko dramatičtější průběh celého projednávání. Potom i on sám si protiřečí, protože dle jeho názoru je on tím, kdo tomuto kopci v tak žalostném stavu chce pomoci, nikdo neuvěřil, protože jemu jde především a pouze jen o kamenivo,“ reaguje sdružení.

Zároveň rozporují tvrzení Jiřího Čecha o tom, že se proti těžbě vyslovilo pouze šest občanů ze 150 přítomných. V souvislosti s tím zdůrazňují, že, že žádný z občanů obce Brniště ani jiné obce v okolí se nevyjádřil pro těžbu, čímž by eventuelně získal pracovní příležitost.

„Naše sdružení si nevzalo za cíl přizvat k veřejnému projednání celou řadu dalších lidí, kteří budou, tak jak to činili pozvaní občané Jiřím Čechem, na projednávání tleskat každému z vystupujících převážně technických pracovníků, kteří obhajovali těžbu. Naproti tomu rušili vystoupení některých odpůrců těžby, na což byli opakovaně upozorňováni vedoucím projednávání,“ připomínají s tím, že takto se jejich sdružení nezachovalo.

„Pokládáme za nevhodné, že si Jiří Čech na veřejné projednávání pozval několik desítek příznivců, či svých spolupracovníků, kteří odměňovali stoupence těžby hlasitými výkřiky a potleskem.

Jak jinak si vysvětlit množství aut s pražskou či středočeskou SPZ před budovou, kde se veřejně projednávala těžba v kraji libereckém. Kdyby pan Čech byl přesvědčen o upřímnosti a správnosti svého záměru, zcela zajisté by se nemusel uchylovat k tomu, aby si objednal své uznání přednesených vystoupení stoupenců těžby,“ domnívají se členové sdružení.

Tlustec není stejný

Se záměrem těžit kamenivo se souhlasně vyjádřil pouze jeden občan, který obhajoval surovinovou politiku libereckého kraje, a pracovník OBÚ Liberec.
Dále se vyjadřují k názoru Jiřího Čecha, že kopec Tlustec je úplně stejný jako padesát dalších kopců v okolí.

„Chápeme, že si to může i takto jednostranně vykládat a tvrdit, ale skutečnost, kterou potvrdily jak orgány státní správy, tak mnoho odborníků, je zcela jiná. Kopec Tlustec má jen tu smůlu, že kvůli stanovení dobývacího prostoru v šedesátých letech se nenašlo dosud dost politické vůle, aby toto území bylo vyhlášeno jako chráněné – to si bezpochyby zaslouží. Již v minulosti ani říšské státní orgány nedovolily, aby se na kopci otevřel velkolom, čímž by došlo k jeho trvalému znešvaření a rovněž k poškození krajinného rázu,“ dodávají členové Sdružení za záchranu kopce Tlustec.