Dva krajské pozemky nedaleko letiště v Hradčanech uvnitř bývalého vojenského prostoru Ralsko to nemají lehké. Patří Libereckému kraji, ale už několik let si na ně dělají zálusk soukromé subjekty i samo město Ralsko.Kraj, a to i jeho předcházející vedení, zatím tlakům více či méně odolával. Jak to ale bude dál?

Kriminalisté před několika dny uzavřeli případ krádeže dřeva z těchto dvou rozlehlých parcel. Bez jakékoliv smlouvy si je k obrazu svému upravila firma Slaten českolipského podnikatele Vladimíra Grössera.

Ačkoli jí pozemky nikdy nepatřily, ani je nezískala k pronájmu, rozjela tu svůj byznys. Obchodovala se dřevem z náletů, které si nelegálně přivlastnila, i se stavební sutí, kterou na okupovaných pozemcích skladovala.

Právě osoba Vladimíra Grössera a jeho působení v dalších firmách vzbuzují otázky, proč je o dvě parcely uvnitř lesa tak mimořádný zájem. Našli jsme hned několik důvodů.

1. Těžba písku

Podnikatel Vladimír Grösser se mezi svými známými nijak netají tím, že na krajských pozemcích chce těžit písek. V tomto záměru ho také podporuje současné vedení radnice v Ralsku. Starosta Miroslav Králík o českolipském podnikateli, žijícím v osadě Dobranov, vloni napsal do měsíčníku Liberecké listy, který je s radnicí v Ralsku názorově spřízněný.

ČTĚTE TAKÉ: Podnikateli hrozí pět let. Úplně zničil krajský les

V článku pod názvem „Je podnikání v Ralsku očistec?" nešetřil starosta slovy obdivu vůči Grösserovi. Divil se, že ho vůbec někdo může nazývat podvodníkem a svěřil se, že obdivuje jeho vytrvalost a chuť pořád něco dělat.

„K těžbě písku žádné námitky nejsou," potvrdil minulý týden pro Českolipský deník podporu záměru ze strany radnice starosta Králík. „Naopak, všichni nám to doporučují jako nejlepší způsob, jak toto území sanovat. Nejlepší je odtěžit to, protože písky jsou kontaminované."

Starosta Ralska tvrdí, že na odtěžených parcelách pak vznikne místo pro sport a rekreaci včetně malého rybníku. I radnice tedy rozvíjí plány, jak naloží s touto lokalitou a fakt, že jí tyto pozemky vůbec nepatří, nebere v úvahu.

2. Recyklace

Otázka je, jestli plány o tom, že po těžbě písku vznikne místo k rekreaci, nejsou jen zastíracím manévrem. Podnikatel Grösser totiž letos na jaře převzal také firmu Logika Ralsko (dříve ICKM Ralsko), která se už deset let snaží v Ralsku právě v tomto území rozjet linku na recyklaci odpadů.

Firma, kterou v minulosti podporoval italský kapitál, se snažila v Ralsku uchytit zuby nehty. Pro zastupitele Ralska i krajské zastupitele z výboru pro rozvoj kraje dokonce v minulosti uspořádala bezplatný zájezd do Itálie. Údajně proto, aby si mohli prohlédnout podobně fungující italský provoz.

Jméno „Grösser" se zapsalo do dějin S českolipským podnikatelem Vladimírem Grösserem jsou spojené nejen „problémy" v Ralsku, ale také zajímavá rodinná historie. Jeho otcem je totiž Josef Grösser, normalizační ministr vnitra. Ministerstvo vedl od roku 1969. Společně s poslancem Vilémem Novým (zvoleným za Českolipsko) patřil J. Grösser mezi nejhlasitější šiřitele demagogie o „studeném ohni", která bagatelizovala Palachův čin. Patřil také mezi největší kritiky ekonomických reforem Oty Šika. Grösserovi staršímu historici také připisují to, že z jeho rozkazu došlo k záměrné provokaci (dopředu připravené dlažební kostky) před prodejnou Aeroflotu po vítězství československých hokejistů nad SSSR v roce 1969. Sami komunisté J. Grössera v roce 1971 z pozice ministra odvolali a „uklidili" ho na pět let jakovelvyslance do KLDR. Mimochodem ještě v září 2006 se J. Grösser v České Lípě zúčastnil návštěvy tehdejšího velvyslance KLDR v ČR Ri Pyong Gapa, který do Lípy přijel na pozvání českolipských přátel z KSČM. Grösser ml. má dodnes silné vazby na asijské země, často pobývá např. ve Vietnamu.

Deník Mf Dnes v roce 2007 také upozornil na to, že firma patří mezi horlivé sponzory krajské ODS, která v té době ovládala vedení Libereckého kraje. Získání jeho přízně firma nutně potřebovala. Jednak kvůli pozemkům (neustále jde o jedny a tytéž pozemky), které v té době stát převáděl do majetku kraje, a jednak kvůli toleranci recyklace odpadů.

Ta se ale krajským politikům nikdy příliš nelíbila. Zdůvodňovali to tím, že plány ICKM Ralsko nezapadají do krajské koncepce nakládání s odpady. Čáru přes rozpočet ICKM nakonec udělala také radnice v Ralsku. Zastupitelé její plán nepodpořili v době, kdy stáli v čele města dnes opoziční zastupitelé Tita a Bilický.

Už předtím ale Italové z ICKM vycouvali. Od dubna letošního roku je podle obchodního rejstříku jednatelem firmy právě Vladimír Grösser a společníkem jeho stavební firma Slaten.

3. Demolice

Vladimír Grösser se v Ralsku s ničím nepáře. Jeho firma tady srovnává se zemí a drtí ruiny po sovětské armádě. Na první pohled bohulibý projekt. Jenže stejně jako v případě krajských pozemků Grösser zásadně nebere ohled na to, zda mu ruina vůbec patří nebo zda náhodou neleží na cizích pozemcích. „Srovnal se zemí i objekty, které byly exekučně zabavené," tvrdí moravský podnikatel a někdejší Grösserův společník Čestmír Dumbrovský, který se s podnikatelem z Dobranova rozešel ve zlém.

Společným rysem této Grösserovy likvidace je to, že kromě ruin pokaždé zlikviduje i kus lesa v jejich okolí. Vesměs jde o dřevo, které mu vůbec nepatří, přesto s ním dál obchoduje. Letos v lednu natáčela České televize v Ralsku reportáž o demolici haly někdejší opravny tanků. Kamera veřejnoprávní televize zachytila i to, jak kvůli demolici padají živé stromy okolo.

Nebylo to poprvé, co se Grösser dostal do televize. Už v roce 2010 o něm Česká televize natáčela také reportáž s názvem „Stromy jako oběti slunečních elektráren". Českolipský podnikatel tehdy vystupoval jako zástupce společnosti 3L Invest, která patří dalšímu českolipskému podnikateli Stanislavu Ludvíkovi a jeho synům.

Televize upozorňovala na to, že kvůli slunečním elektrárnám, z nichž jednu budovali právě Ludvíkovi, se v Ralsku kosí stovky až tisíce stromů, aby na fotovolataické panely dopadalo co nejvíc světla. „Z několika set stromů, který se pokácely, padlo sedm borovic, který jsme povolený neměli a ještě nějakej strom. Jako potaď ano, ale jestli tohle se jmenuje porušení zákona…" divil se doslova v reportáži Grösser.

Kromě toho, že podnikatel opravdu rád kácí a mýtí hlava nehlava, dokazuje reportáž také jeho přímé napojení na firmu 3L Invest. Tato společnost platí městu Ralsko přípravu a vznik nového územního plánu. Tedy toho, ve kterém budou pro „bořiče" Grössera zakresleny „jeho" krajské pozemky u letiště v Hradčanech jako oblast určená pro těžbu nerostných surovin. Všechno se vším souvisí. A příroda v Ralsku by se měla začít bát.