Dlouhý a spletitý příběh obnovy těžby na Tlustci nadále pokračuje. Kamenolom Brniště stále čeká na výjimku z ochrany přírody, kterou zatím neobdržel. Proto se těžaři rozhodli stáhnout žádost o povolení těžby na Báňském úřadě. „Po získání výjimky navážeme na souběžné pokračování dle schválené projektové dokumentace a ostatních správních rozhodnutí,“ sdělil konzultant Kamenolomu Brniště Radovan Vrátný.

Se samotnou obnovou těžby kamene z kopce Tlustec nemají problém v Brništi. Před dvěma lety zde proběhlo referendum, pro souhlas a podporu těžby tehdy hlasovalo 305 zdejších voličů, spolupráci obce s těžaři a podporu těžby odmítlo 204 obyvatel. „Usnesli jsme se, že těžbu podpoříme za stanovených podmínek. Jedna z nich se týká financí, po dobu dobývací činnosti připluje do obecní kasy minimálně 120 milionů korun,“ zdůraznil starosta Brniště Michal Vinš. Peníze využijí k dalšímu rozvoji obce. Další finance, které bude muset Kamenolom poskytnout jsou na vybudování obchvatu Luhova, ty nejsou součástí zmíněných 120 milionů korun. Obchvat má odklonit z části obce kamionovou dopravu. „Druhým důležitým faktorem je podpora místních spolků a otevření čtyř desítek zajímavých pracovních příležitostí pro obyvatele obce,“ dodal starosta.

„Kámen je ke stavebnictví třeba Někde se brát musí,“ říká starosta Brniště Michal Vinš k těžbě na Tlustci.
Starosta Brniště argumenty odpůrců těžby na Tlustci chápe, ale oponuje jim

Starosta nevidí problém v zpřístupnění kopce a těžbě, pokud budou dodrženy podmínky a dojde k rekultivaci kopce. Naopak Sdružení na záchranu kopce Tlustec vidí jako jedinou možnou variantu řešení problémy v odpisu zásob. Poukazuje jak na enviromentální, tak sociálně-ekonomické dopady obnovy těžby. Podle jeho členů v této lokalitě žije řada vzácných a chráněných živočichů a rostlin. Pravomocné udělení výjimky zrušil krajský soud před dvěma lety a aktuálně žádost opět řeší krajský úřad. „Během čekání dochází k finančním ztrátám, navíc rostou ceny za technologie,“ podotkl Vrátný.

Zdroj: DeníkSamotného Tlustce se dotklo i schválení aktualizované Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, která se zabývá všemi ložisky nerostných surovin na celém území kraje a navrhuje jejich využití do roku 2030. Dokument shledal tlustecký kámen potřebným pro plánované klíčové stavby v silniční i železniční dopravě. Dosud měl Liberecký kraj schválenou a platnou Regionální surovinovou politiku z roku 2011. Proces aktualizace tehdy začal v roce 2017.

„Je doporučeno aktualizovat tyto dokumenty v horizontu pěti až sedmi let. Dalšími důvody úprav jsou změny v legislativě a vládních usneseních, aktualizace Státní surovinové politiky (kde je Tlustecký čedič též) či fakt, že navrhovaná opatření pro využívání nerostných surovin neodpovídala současným potřebám území,“ vysvětlil radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje Jiří Ulvr.

Kopec Tlustec.
Petice odevzdána. Rezervaci chce na Tlustci více než dva tisíce lidí

Zvláštní pozornost byla věnována ložisku stavebního kamene Luhov-Brniště-Tlustec, kde těžba předčasně skončila bez řádné sanace a rekultivace. Do návrhu Aktualizace Regionální surovinové politiky byly proto zapracovány podrobné podmínky, za kterých má k obnově těžby v tomto ložisku dojít.

„Ačkoliv se nejedná o právně závazný dokument, představuje významný odborný podklad pro rozhodování a vydávání stanovisek k nejrůznějším záměrům nejen pro krajskou samosprávu a jednotlivé odbory krajského úřadu, ale také pro dotčené orgány státní správy, města a obce, Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo životního prostředí,“ dodal Ulvr.