Žalobu na něj podalo město Jablonné v Podještědí, Sdružení na záchranu kopce Tlustec a českolipská pobočka Společnosti pro udržitelný život.

Soud ve svém verdiktu zrušil rozhodnutí jak Krajského úřadu Libereckého kraje, tak ministerstva životního prostředí pro vady řízení a věc vrátil žalovanému resortu. Ten musí chyby napravit a vše znovu posuzovat. „Mně na tom přijde nejsmutnější samotná podstata věci a sice, že soud musí chránit životní prostředí před ministerstvem životního prostředí. Kde to žijeme?“ posteskl si na sociální síti Jan Sedlák.

Podle vyjádření mluvčí ministerstva Dominiky Pospíšilové rozsudek krajského soudu z logiky věci ovlivňuje délku procesu povolování těžby, protože se znovu bude rozhodovat o výjimkách pro zvláště chráněné druhy. „Více se v tuto chvíli nelze k následujícím krokům vyjádřit. Soud rozsudek vyhlásil, ale písemné odůvodnění zatím nemáme k dispozici. Teprve z něj bude patrné, jaké vady řízení jsou vytýkány a jaké úkony budou muset být učiněny k jejich nápravě,“ sdělila Pospíšilová.

Čerstvě zvolený krajský zastupitel Václav Židek (Piráti), který bydlí pod Tlustcem a je předsedou petičního výboru za vyhlášení části kopce přírodní rezervací, rozhodnutí soudu uvítal. „Domníváme se, že soud s velkou pravděpodobností upustil od věcného dokládání, protože z doloženého bylo zřejmé, že výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů byla udělena v rozporu s řádným úředním postupem,“ řekl.

Upřesnil, že aktivisté především napadali nedostatečné doložení veřejného zájmu. A to na dvou úrovních. První je, že byla účelově snížena důležitost ochrany krajiny a přírody způsobem vyložení biologického posudku, kdy například je velmi bagatelizován dopad těžby na živočišné druhy mimo hranice dobývacího prostoru.

„Výklad se snaží navodit dojem, že se běžně tyto druhy vyskytují v sousedství těžkého průmyslu s velkou produktivitou a provoz aktivního velkolomu na ně tedy nebude mít dopad. Což ovšem není pravda,“ zdůraznil Židek.

Roli hrálo i nedostatečné doložení veřejného zájmu, pouhé vyjmenování budoucích teoretických potřeb kameniva v kraji, bez vyjmenování konkrétního rozsahu jeho spotřeby.

Z verdiktu se rovněž radoval předseda českolipské regionální pobočky Společnosti pro udržitelný život Miroslav Hudec. „Vše se tím vrací na úplný začátek a těžař nemůže podat na báňském úřadu žádost o povolení těžby. Zdá se, že měli věc za hotovou a věřili, že příští rok budou mít v kapse povolení k těžbě,“ řekl Hudec.

Protesty veřejnosti proti těžbě začaly před více než dvaceti lety. Zastavilo ji ministerstvo životního prostředí. O obnovu těžby řadu let usiluje firma Kamenolom Brniště. Počítá s těžbou až 840 000 tun kameniva ročně po dobu 20 až 30 let. O povolení bude rozhodovat Báňský úřad ČR.