Jak vysvětlil místostarosta Jan Stejskal, most přes Ploučnici byl od svého vzniku až do poloviny 80. let minulého století součástí hlavního průjezdu městem od Prahy na Rumburk. V současnosti je tento most součástí nejzatěžovanější místní komunikace.

„Vzhledem k těmto skutečnostem není technický stav mostu dobrý, o čemž svědčí i závěry mimořádné mostní prohlídky, která doporučuje snížit nosnost mostu z dvaatřiceti na patnáct tun.

Most bude vyžadovat v následujících několika letech celkovou rekonstrukci, a proto jsou prováděny pouze lokální opravy závad přímo ohrožujících bezpečnost provozu na tomto mostu,“ uvedl Jan Stejskal.

Oprava zábradlí byla podle místostarosty nutná kvůli bezpečnosti chodců. „Projekt především respektoval skutečnost, že v nejbližší době bude nutné řešit celkovou rekonstrukci mostu, a proto je zábradlí navrženo tak, aby umožnilo jeho snadnou demontáž a umístění na jiném mostu či propustku,“ dodal.