Léto je v plném proudu a snad nikomu se nechce sedět doma. Přes prázdniny vám proto pravidelně přinášíme tipy nejen na výlety z jednotlivých částí Českolipska. Snad nejznámějším cílem turistů v Zahrádkách u České Lípy je Peklo a průrvy ve skalách u Novozámeckého rybníka. Příjemná procházka je i 300 let starou Valdštejnskou lipovou alejí do bažantnice. Jen kousek od Zahrádek jsou Holany se svými rybníky. Znáte ale Sádky?

Tip na výlet

pro pěší: Železniční most přes Peklo k průrvě Novozámeckého rybníku: Česká Lípa Peklo Karba Zahrádky Česká Lípa

(výchozím i cílovým místem mohou být i Zahrádky)

pro cyklisty: Cyklostezka Písečná Česká Lípa Sosnová Zahrádky Karasy Provodín

Peklo

• národní přírodní památka území skalních stěn a potoční nivy v údolí Robečského potoka

• během válek se v Pekle ukrývali lidé z okolních vesnic před vojáky. Na začátku 20. stol. upravil tehdejší majitel panství v Zahrádkách okolí zámku včetně Pekla. Robečský potok byl splavněn a šlechta tady ráda jezdila na lodičkách

• dnes je zde 4 km dlouhá naučná stezka pouze pro pěší turisty

• poslední zastavení je v osadě Karba. V okolním lese jsouzbytky hradu Frýdlant založeného Ronovci ve 13. stol. Zajímavost: chalupy stojí těsně u pískovcových skal, částečně do nich vrůstají.

Železniční most přes Peklo

• viadukt z roku 1898, který se klene přes údolí Robečského potoka Peklo, je technickou památkou.

• ocelový most s 5 klenutými oblouky o délce 209 metrů a výšce 24 metrů byl postaven na nátlak majitele panství dnešních Zahrádek a členů Exkursions -Clubu jako kompromis, aby tehdejší plánovaná stavba železnice neohrozila Peklo.

Novozámecký rybník

• národní přírodní rezervace

• založený ve 14. stol. za vlády Karla IV. na místě bažin a močálů.

• z celkové rozlohy zhruba 348 hektarů tvoří ve směru na Jestřebí na 200 hektarů rákos. To je nejvíce z českých rybníků.

• od r. 1933 je rybník státní přírodní rezervací, od r. 1991 mokřadem mezinárodního významu.

• rybník napájí Mlýnský a Bobří potok. Ten proudí ve skále vytesanou Mnichovskou průrvou. Zatímco výpusť Novozámecké průrvy je začátek Robečského potoka.

Mnichovská průrva

• unikátní technická památka

• důmyslný středověký systém vytesaný do skalního bloku. Průrvou vtéká Bobří potok do Novozámeckého rybníka

• překlenuje ji most s hlavní silnicí do České Lípy

Novozámecká průrva

• v pískovci tesaný kanál je výpustí Novozámeckého rybníka

• 170 metrů dlouhá a 14 metrů hluboká průrva byla vybudovaná za císaře Karla IV. ve 14. století, kdy se zakládala novozámecká a dokeská rybniční soustava

Roubené domy v Holanech

• pochází z 18. a 19. století

• mají neobvyklá technická řešení: například dlouhé sloupy, které podpírají vazné trámy krovu, představené ještě před obvyklou podstávkou v přízemí, neobvyklé jsou i roubené chlévy

Holanské rybníky

• soustava několika rybníků z 16. a 17. stol. pod vyvřelými kopci Ronov a Vlhošť

• napájí je Bobří potok a ve všech se loví ryby

• největšími rybníky jsou Holanský a Dolanský. U něj je sekaný odtok z rybníka, který padá vodopádem do tůně

• k rekreaci slouží Milčanský rybník, kde je kemp. Kolem něj prochází cyklostezka č. 2

Náš tip: Sádky

• najdete je ve směru od Holan k Borku

• Proč: několik domů, jejichž centrem jsou rybniční sádky čtyři rybníčky ze 16. století

• sádky obklopuje kamenná zeď, od brány nalevo jsou hospodářské objekty domu čp. 88, kde býval hostinec

• na rybníčku vpravo je přízemní dům, jehož základy jsou zapuštěné do dna dalšího rybníčku

Tvrze a hrádky okolo Holan

Chudý hrádek: na konci údolí Roklice mezi Holany a Dřevčicemi. Jsou zde zachovanézbytky hradního paláce ze 14. stol., v blízkostiskalní město

Vítkovec: zřícenina hrádku nad Milčanským rybníkem

Milčany: zachované zbytky věže a sklepů středověké tvrze. Ta byla na skále vystupující z Milčanského rybníka

Jiljov: skalní tvrz, přístupná po tesaných schodech