Tis je původní dřevina české krajiny. Dříve rostl prakticky po celé České republice. Za jeho úbytek zde mohou změny, které se v lesích prováděly kvůli hospodářskému využití míst. Tis se ale také cíleně těžil. Má velmi tvrdé a pružné dřevo, proto byl ve středověku využíván k výrobě luků a kuší. Vyvážen byl hlavně do Anglie. Jeho dřevo bylo využíváno i pro dekorativní účely. Protože se ale nevysazovaly stromy nové, vedlo toto všechno k jeho masivnímu úbytku na území celé Evropy.

Tis červený.Zdroj: Čmelák - Společnost přátel přírody

Spolek Čmelák se záchraně tisu věnuje přes dvacet let. Za tu dobu členové spolku v Jizerských horách vysadili téměř sedm set tisů. Další sazenice mají v úmyslu zasázet na další místa v Libereckém kraji. Vysazené tisy by měly do budoucna vytvořit ohniska přirozeného šíření tisu do krajiny.