Ve firmě Microrisc v Jičíně se ve středu uskutečnilo předávání titulu Student roku. Letos se soutěže zúčastnilo na dvě stě mladých lidí, oceněni byli nakonec čtyři. Mezi nimi i čerstvě osmnácnáctiletá Magdaléna Nešněrová, která studuje na VOŠ sklářské a SŠ Nový Bor obor design skla.

Absolutním vítězem se stal fyzik Luboš Vozdecký z Vyškova. Mladý muž porotu zaujal svou skromnou, neformální prezentací, jakoby jeho přelomová zjištění v problematice valivého odporu nebyla ničím zvláštním. Opak však je pravdou a dokazuje to i vysoká škola, na kterou se Luboš Vozdecký chystá nastoupit. Bude studovat v Cambridgi, ve stejném institutu, kde působí fyzik Stephen Hawking.

O odměnění Luboše rozhodla porota po jednotlivých prezentacích vítězné čtyřky. Titul Student roku od firmy Microrisc, ale získali všichni. Oceněnou čtveřici studentů by šlo v nejlepším smyslu slova popsat „každý pes, jiná ves".

Právě Magdaléna Nešněrová z Janova u Nového Boru, která v úterý oslavila osmnácté narozeniny, nabídla zcela jiné zaměření než ostatní soutěžící. Věnuje se výtvarným aktivitám a tvoří i umělecká díla ze skla. Je také zkušenou moderátorkou a cizí jí není ani herectví, spisovatelství fotografování či modeling. „Zjistila jsem, že mě baví sporty provozované na prkně a ty, které končí příponou ing," glosovala své záliby studentka, která porotu zaujala svým přednesem a schopností improvizace.

Všichni přihlášení soutěžící, kterých bylo okolo dvou stovek, měli pro firmu Microrisc vypracovat esej na zadané téma a dodat portfolio svých činností a úspěchů. Na základě daných kritérií každý účastník obdržel body a právě čtyři nejlepší se setkali ve středu v Jičíně. Prezentace svých životních úspěchů byla finálním úkolem v soutěži. Všichni v něm obstáli.

Tři otázky pro Magdalénu

V jakém oboru (předmětu) se cítíte být nejsilnější?

Mými silnějšími stránkami jsou sociální vědy a kreativita. Ve Výtvarné přípravě a Dějinách výtvarné kultury se cítím být rozhodně jistější než v matematice.

Jak jste se na finále připravovala?

Je pro mě charakteristické, že se snažím využívat jakoukoliv volnou chvíli a v tomto duchu probíhala i příprava na finále. Během cesty autem na vyhlášení literární soutěže pořádané až na jihovýchodě republiky, (v Mikulčicích vzdálených 370 km) vznikla podstatná část prezentace. V autobuse do Prahy a během čekání na metro jsem zapisovala poznámky k obhajobě a vše jsem nakonec doma ve večerním čase poskládala jako dílky puzzle.

Jaké máte plány do budoucna?

Umění je vskutku široký obor, ale své kroky bych ráda směřovala přímo do ateliéru Módní tvorby Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Něco mi našeptává, že Praha je to správné místo pro studentská léta. Kdyby to nevyšlo, mám v záloze plán A až Z. Lákal by mě například výjezd do anglicky mluvící země, pokračování na VOŠ sklářské v designu skla či při pohledu dále do budoucnosti i dráha redaktora nebo moderátora…

Pátý ročník

Soutěž Student roku se letos konala popáté. První ročník proběhl v roce 2011 a tehdy byl vypsán pouze pro jičínský region. Ten následující se již konal na úrovni celého kraje a od roku 2013 je soutěž celorepubliková. Organizátorem je firma Microrisc, akce má ale řadu partnerů. Patří mezi ně také Jičínský deník. Každý ze čtveřice oceněných od nás dostal půlroční předplatné konkrétní regionální mutace našeho Deníku.

„Někdy před šesti lety jsem začal mít pocit, že něco v naší firmě děláme špatně. Že jsme se až moc začali soustředit na vydělávání peněz. Najednou jsme pochopili, že chceme dělat něco více. Být odpovědní za budoucnost," popsal zrod myšlenky majitel společnosti Vladimír Šulc. Firma mimoto podporuje činnost stacionáře Apropo. V roce 2014 získala ocenění Česká hlava, čímž se definitivně zařadila mezi nejprestižnější české společnosti.

Microrisc se zabývá především vývoje pokročilých informačních technologií. Nyní jde hlavně o rozvoj bezdrátových připojení k síti. Vladimír Šulc také řekl, že budoucnost se změní. Pro nás je již normální, že každý notebook, tablet či telefon potřebuje bezdrátové připojení. Brzy nás ale prý čeká éra bezdrátových domů, automobilů či světel.

Ocenění studenti - zleva: Luboš Vozdecký, Lucie Brichová, Magdaléna Nešněrová a Martin Buchta.