Jak informoval Jan Vojta, v tělovýchovné jednotě došlo k organizačním změnám. „Výkonný výbor jednohlasně odvolal k 30. dubnu z funkce výkonného ředitele Petra Mánka a ekonomku Lenku Čermákovou.“

Zastupitelé změnu vítají

Vzhledem k letitým problémům při schvalování příspěvků tělovýchovné jednotě překvapilo, že se zastupitelé vyjádřili okamžitě a jednoznačně. „Zastupitelé přijali z měny v tělovýchovné jednotě s uspokojením a nemají s ní žádné problémy,“ komentoval starosta Jindřich Mareš.

Nový předseda TJ Jiskra Jan Vojta konstatoval, že sedm set tisíc korun od města je suma, která řeší aktuálně nepříznivou situaci ve financování potřeb jednoty. „Výkonný výbor průběžně zasedá, aby připravil podklady na jednání valné hromady, která proběhne na konci května. Základní prioritou je razantní snížení mandatorních výdajů,“ popsal momentální stav v TJ Jiskra Jan Vojta.

Budeme šetřit, kde se dá

Zastupitelé a členové jednoty dlouhodobě upozorňovali na nejasnosti v hospodaření TJ. Řada nevysvětlených otázek byla důvodem, proč na konci loňského roku Jiskra nedostala ani část peněz, které pro ni byly dokonce připravené. Petr Mánek stále připomínal, že jednota nemá peníze na provoz a hrozil uzavřením sportovišť.

Nové vedení Jiskry nyní stojí před úkolem, jak tělovýchovnou jednotu z nepříjemné situace vyvést. „Doporučíme valné hromadě restrukturalizaci majetku. Valná hromada pak rozhodne, zda a co jednota prodá,“ doplnil Jan Vojta. Zeptali jsme se proto starosty Mareše, zda počítá, že by město ještě Jiskru finančně podpořilo. „Dáme tolik, kolik dovolí rozpočet tak, jak jsme to dělali vždy,“ odpověděl.