Zapojte se do ON-LINE ROZHOVORU. Zeptejte se nejznámějšího českého hledače štěchovického pokladu Josefa Mužíka na to, co Vás zajímá.

ON-LINE ROZHOVOR NAJDETE ZDE

Odpovídat bude Josef Mužík v pondělí 8.října od tří do pěti hodin odpoledne.

Domy v horní části Postřelné poškodila těžba na nedalekém kopci Tlustec. K tomuto závěru došel Vrchní soud v Praze, který vydal rozsudek po devíti letech soudních jednání. Velkého odškodnění se ale majitelé nemovitostí nedočkají.
„Věříme však, že díky tomuto rozhodnutí je těžba na Tlustci do budoucna vyloučena,“ říká Miroslav Šimonek, předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec, který v Postřelné rovněž žije a jeho dům byl jedním z dvanácti, které několikaletá hornická činnost poškodila.
Četné trhliny se na domech začaly objevovat v roce 1998, kdy v kamenolomu těžila firma Beron. K rozpojování horniny tehdy využívala velké komorové odstřely. V té době začali občané proti těžbě protestovat. „Podávali jsme stížnosti na Oblastním báňském úřadu v Liberci i na Českém báňském úřadu v Praze, vždy se nám dostalo jen vyjádření, že ke škodám nemohlo dojít v souvislosti s těžbou,“ vysvětluje Miroslav Šimonek.
Následovala žádost o náhradu škod směřovanou těžební firmě Beron, která v té době již byla v konkurzu a způsobenou škodu popřela. Po několika letech soudních sporů jmenoval Městský soud v Praze znalce, který podrobně prohlédl prakticky všechny nemovitosti v horní části Postřelné a došel k závěru, že domy opravdu poškodily komorové odstřely v lomu.
Žalovaná firma by tak měla uhradit veškeré vzniklé škody, což se však vzhledem k jejímu konkurzu nestane. Podle Šimonka by poškození měli dostat z konkurzní podstaty jen čtyři procenta z celkových škod, což ukládá zákon. Veškeré další výlohy spojené se soudy si aktivisté budou muset zaplatit sami.
Přesto protestující proti těžbě mluví o velkém úspěchu v jejich snaze o definitivním zákazu hornické činnosti na Tlustci. Loni v prosinci už Okresní báňský úřad v Liberci s konečnou platností zastavil řízení o povolení těžby, o kterou žádal majitel lomu společnost Go–point, neboť ve stanoveném termínu nepředložila posouzení vlivu těžby na životní prostředí, které požadovalo ministerstvo.
„V současné době tak těžař nemá potřebná povolení, a tak se zdá, že je kopec na nějakou dobu zachráněn,“ doplňuje Miroslav Šimonek.

Vyhráno však není. V současnosti probíhá na libereckém báňském úřadu další řízení o povolení hornické činnosti na zajištění lomu. Za modelováním stěn však protestující vidí jen nelegální těžbu.
Proti těžbě bojuje nejen jmenované sdružení, ale také město Jablonné v Podještědí, Společnost pro trvale udržitelný život a českolipské Hnutí Duha. Naopak pro se v minulosti vyslovil například starosta Brniště František Jandera. „Kopec je dosavadní hornickou čiností již stejně zničený a jedině těžař může zajistit jeho rekultivaci. Současný majitel lomu navíc zvolil šetrnější způsob těžby,“ uvedl starosta.
Pro pokračování v těžbě čediče byli i občané Brniště v místním hlasování, které zde před několika lety proběhlo.

Další zprávy z regionu najdete zde