U stadionu zákupské základní školy pokáceli na pokyn městského úřadu posledních dvacet šest vzrostlých topolů.
Ty tu zbyly po velké čistce, která se konala v roce 2004 a při které město vykácelo přes stovku vzrostlých stromů. Téměř polovinu údajně starých a nebezpečných stromů, které ohrožovaly okolí, však tenkrát pokáceli dělníci na příkaz městského úřadu bez potřebného povolení.
Zbylých šestadvacet stromů, které zde zůstaly, odstranili v pátek minulého týdne. Jejich pokácení bylo podle slov starostky nutné.
„Tyto stromy vadí několika obyvatelům, kteří bydlí v jejich bezprostřední blízkosti a možný pád větví je ohrožuje při každé větší vichřici,“ řekla zákupská starostka Miloslava Hudaková.
„Padající listí a větve ničili také tartanový povrch na běžecké dráze stadionu, do kterého město investovalo přes patnáct milionů korun,“ vysvětlila starostka další důvod kácení.
O tom, že radnice nedělá nic špatného, svědčí podle starostky i fakt, že se proti tomuto rozhodnutí neodvolávala ani zákupská iniciativa, která ostře vystupuje proti každému dobře neodůvodněnému kácení, a v minulosti také kácení topolů u školy bránila.

„Kácení jsem bránili od samotného počátku. I proti pokácení posledních šestadvaceti stromů jseme se dvakrát odvolávali. Proti třetímu rozhodnutí jsme se neodvolali proto, že jsme svou aktivitou zajistili alespoň náhradní výsadbu,“ říká Hana Kučerová z občanského sdružení Zákupská iniciativa.
„Dalším důvodem toho, že jsme se potřetí neodvolali, je fakt, že zdravotní stav stromů je opravdu zhoršený. Ne však vinou věku stromů, ale vlivem navážky, kterou zde město provedlo při rekonstrukci stadionu a tím stromy v podstatě zabilo,“ dodává na závěr.
K vykácení se vyjádřil také předseda regionální pobočky společnosti pro trvale udržitelný život Miroslav Hudec.
„Město tak dlouho bojovalo o pokácení stromů, až se jim to podařilo. Myslí si, že je to vítězství, ale podle mého názoru je to spíše prohra přírody a v podstatě i jich samotných,“ řekl Miroslav Hudec.