Zeleň, kterou tu město nechalo teprve nedávno vybudovat na nevzhledném místě, o kterém se původně uvažovalo pro stavbu divadla, musí radnice nechat „umrtvit". Odumřelé rostliny se pak odstraní a trávník se musí založit znovu.

Za všechno může zákeřný druh plevele s bizarním názvem ježatka kuří noha. Kvůli němu je téměř nový trávník nyní úplně uschlý a žlutý. Podle radnice se plevel na trávník dostal v kontaminovaném substrátu.

„Semínka ježatky se do substrátu, který firma použila pro založení trávníku na Jeřábkově náměstí, dostala již v kompostárně. Jakmile začala růst tráva, rostla spolu s ní také ježatka. Jedná se o agresivní druh plevele, který v podstatě ničí veškeré ostatní traviny rostoucí okolo," vysvětlila Petra Novotná, vedoucí oddělení technické správy majetku Městského úřadu v České Lípě.

Ježatka se dá odstranit mechanicky nebo postřikem, ten však zničí i trávník, neboť ježatka je jednoděložná rostlina, tak jako traviny. Napadení ježatkou je tak masivní, že odborníci stanovili jako jediné vhodné řešení celý trávník chemicky zlikvidovat, odumřelé rostliny odstranit a trávník založit znovu.

„Vzhledem k tomu, že se v mezidobí stačila ježatka do půdy znovu vysemenit, bude založení nového trávníku trvat déle, než jsme čekali. Musíme si být nejdříve stoprocentně jistí, že je plevel pryč, než založíme nový. K tomu tak dojde pravděpodobně až v září," doplnila Petra Novotná.

Nové založení trávníku provede firma v rámci reklamace na své vlastní náklady.