Parcely původně patřily Crystalexu a městu se je dodnes nepodařilo získat, přestože jednání o jejich bezúplatném převodu a později odkoupení probíhají už čtvrtým rokem a podíleli se na nich tři borští starostové.

„Při schvalování rozpočtu jsme už několikrát počítali s penězi na rekonstrukci komunikací v Nové Skalici, ale protože nesmíme investovat do cizího majetku, zůstávají komunikace v dezolátním stavu,“ zdůvodnil starosta Jindřich Mareš. „Ačkoliv nám komunikace neříkají pane, dělali jsme na nich alespoň zimní údržbu.“

Podmínky se mění

„Už v listopadu 2006 nabídl někdejší výkonný ředitel Crystalexu Novému Boru převod pozemků bezúplatně s odůvodněním, že komunikace slouží občanům,“ upřesňuje vedoucí odboru správy majetku Blanka Fialová. „Podmínky převodu se průběžně měnily a město na změny vždy přistupovalo po souhlasném stanovisku zastupitelstva.“

Bezúplatný převod se změnil na úplatný, poté se na odboru správy majetku dozvěděli, že Crystalex musí zrušit zástavní práva k pozemkům. Ani po průběžném urgování k výmazu nedošlo, zato Crystalex se dostal do vážných ekonomických potíží a v březnu 2009 byl vyhlášen konkurs na majetek.

Slibně se zkraje jevila jednání s insolvenční správkyní. Město opět přistoupilo na podmínky a nechalo vyhotovit znalecké posudky. „Poté správkyně sdělila, že nabídka parcel Crystalexu bude zveřejněna v tisku. Město zaslalo 9. září 2009 nabídku k odkoupení, ale 10. listopadu nám správkyně oznámila, že ji musíme podat znovu dle nově daných podmínek,“ popisuje další zádrhel Blanka Fialová.

Dodnes čekají

V lednu 2010 správkyně sdělila, že některé komunikace byly převedeny na novou společnost Crystalex CZ, s r.o., a té nyní musí být adresovány žádosti o převod části komunikací. „Zažádali jsme o odkoupení letos v únoru a do dnešního dne nemáme žádnou zprávu o výsledku ani od společnosti Crystalex CZ, s r.o. ani od insolvenční správkyně Crystalex a.s.,“ shrnuje Fialová.

„Opravdu se snažíme pozemky získat do vlastnictví města,“ ubezpečuje starosta. Občané ale stále čekají, kdy budou chodníky schůdné a ulice v jedné z místních částí Nového Boru sjízdné.