Třídění odpadu rostlinného původu se poté, co letos vešla v platnost vyhláška o třídění bioodpadu a kovů, na Českolipsku šíří. Vedle velké České Lípy, která umožňuje svým obyvatelům třídit bioodpad již několik let, se kompostéry nebo jiné nádoby na biologický odpad začínají objevovat i v malých vsích na Českolipsku.

Nově je budou mít například obyvatelé Skalky u Doks. „Obec se rozhodla, že nakoupí kompostéry pro občany. Už na 1. zasedání zastupitelstva byl schválen nákup kompostérů pro občany," potvrdila Jana Procházková, starostka Skalky.

Kompostéry o objemu 1200 litrů budou předávány občanům na základě podpisu smlouvy o výpůjčce, která stanoví podmínky využití a zacházení s kompostéry. Obec je poskytne občanům bezúplatně.

„Tyto kompostéry budou v majetku obce po dobu 5 let, následně budou předány občanům do vlastnictví. Tento typ kompostérů se nebude vyvážet," doplnila starostka.

Od půlky března má svou novou odpadovou vyhlášku také Česká Lípa. Zastupitelé města v ní upřesnili definici bioodpadu a doplnili seznam všech druhů nádob, do kterých mohou občané vytříděný odpad ukládat. Do vyhlášky se tak dostaly právě hnědé popelnice na bioodpad, které se budou svážet na Svárově, Kopečku, Slovance, Holém vrchu, Dubici a Staré Lípě, tedy v částech města se zahrádkami či rodinnými domy.

O hnědou popelnici na bioodpad si ale zcela nově mohou zažádat i obyvatelé Dolní Libchavy. Českolipští radní totiž tuto lokalitu zařadili mezi ty, kde se bioodpad sváží již nyní.

„V letošním roce se hnědé popelnice vyváží od 3. dubna a to každý pátek od 7 hodin ráno," uvedla Kristýna Brožová, mluvčí českolipské radnice. „Se svozem bioodpadu město počítá až do 27. listopadu, předčasně však může svoz ukončit sníh."

Hnědé českolipské nádoby jsou určené výhradně pro odpad rostlinného původu. Lze do nich tedy odkládat zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně, travní hmotu, plevel, listí, shnilé ovoce, malé nebo drcené větve, hobliny a piliny. Naopak do nádob nepatří komunální odpad, živočišné zbytky, exkrementy zvířat, papír, plasty, sklo a nebezpečné odpady.

Kompostují také obyvatelé Nového Boru, který se průběžně už od roku 2006 zapojoval do grantového projektu Libereckého kraje Kompostéry pro obec. Zdarma se jich do rodinných domů rozdalo dvě stě padesát. Jinak likvidaci bioodpadu tady zajišťuje sběrný dvůr.