Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je vytřídit větší množství bioodpadu v České Lípě. „Po prozkoumání složení odpadu vyšlo totiž najevo, že do černých kontejnerů na směsný odpad občané odkládají velké množství bioodpadu. Pro město to znamená, že se nám o tento druh odpadu navyšuje objem skládkovaného odpadu, za který každý rok platíme více a více,“ řekl místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer.

Pokud budou občané do nových nádob na bioodpad odkládat opravdu jen to, co tam patří, plánuje město svoz ještě rozšiřovat například na sídliště. „Pokud ne, budeme muset od pilotního projektu odstoupit,“ dodal Turnhöfer.

Bioodpad se v České Lípě sváží od 1. března do 30. listopadu vždy v pátek mezi 6:00 – 22:00, a to z vybraných lokalit: Dolní Libchava, Holý Vrch, Slovanka, centrum města, Dubice, Svárov, Kopeček, Stará Lípa, Stará Lada, ul. Žitavská. O hnědou popelnici mohou žádat občané, kteří v těchto lokalitách trvale bydlí. Od srpna si navíc mohou požádat i o další biopopelnici, a to i v případě, že už jednu biopopelnici doma mají. Přidělení popelnice na bioodpad je zdarma, občané si o ni mohou požádat na e-mailu jech@mucl.cz.

V Dobranově bude velkokapacitní kontejner přistaven u hasičárny, v Písečné na křižovatce. Kontejnery budou na těchto místech přistaveny vždy v pátek, svezeny budou v pondělí. Ve všední dny tedy kontejnery na stanovištích nebudou, vždy jen na víkend. V okolí ulice 5. května budou kontejnery na bioodpad umístěny v ulicích Svárovská, U Katovny, Lipová, Lukostřelecká, Pod Hůrkou a v propoce mezi Vrchlického a Lukostřeleckou ulicí. Zde budou kontejnery přistaveny trvale, vyváženy budou rovněž vždy v pátek. Obyvatelé ostatních lokalit v rámci města Česká Lípa mohou bioodpad zdarma odložit ve sběrném dvoře.

Do kontejnerů na bioodpad patří tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina, plevel, větve, piliny, seno. Co do popelnic na bioodpad rozhodně nepatří, jsou kosti, maso, kůže, oleje, peří, zvířecí exkrementy a pak samozřejmě ostatní druhy odpadu, jako jsou plasty, kov, papír, sklo.