Putovní zábavná road show pořádaná na podporu recyklace odpadu a vyřazených elektrozařízení spustila svůj program i na novoborském náměstí Míru. Do projektu Třídění je hra, pořádaného pod záštitou Libereckého kraje, se zapojilo celkem devět oslovených měst – jedno z nich byl právě i Nový Bor.

„Nový Bor byl do projektu zařazený proto, že si naši občané už po několik let velmi dobře vedou v třídění odpadů a město se tak řadí mezi nejlepší v Libereckém kraji i v České republice,“ zdůvodnila Ing. Jitka Kopčáková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru.

Šup s tím do sběrného dvora

Návštěvníci akce se už od rána mohli zábavnou formou dozvědět, proč a jak třídit odpad nebo jak se recyklují vysloužilé elektrospotřebiče. Zvídavějším účastníkům byly určeny praktické rady, jak můžou dále naložit s již vytříděnými surovinami.

Pro ty, kteří se chtěli naučit, jak více ušetřit, připravili pořadatelé interaktivní přívěs nazvaný Svět recyklace vybavený domácností, ve kterém návštěvníkům fiktivní rodinka předváděla, jak lze šetřit elektrickou energií a z čeho se vlastně spotřebiče skládají.

Zájemci si rovněž mohli na jednom z dalších stanovišť zasoutěžit ve hře Člověče – šup do sběrného dvora a u stánků si děti pro změnu mohly z recyklovatelných materiálů samy vytvořit vlastní výrobek.

Spotřebiče měnili za dárek

Doprovodný program byl velmi bohatý a každý si přišel na své. Jednotlivá stanoviště byla provázána jakousi hrou, na jejímž konci si děti mohly složit puzzle a aby dospělí nepřišli zkrátka, mohli si vyluštit tematickou křížovku právě z nově nabytých poznatků.

Celá akce byla určena především školám, dětem a jejich rodičům. „U nás ve škole se do akce o třídění odpadu zapojili všichni žáci čtvrtých tříd. Myslím si, že je to dobrá osvětová akce, při které se děti naučí odpad třídit. Dokonce měli možnost přinést si vlastní vysloužilý spotřebič, který mohli v rámci akce vyměnit za malý dárek,“ uvedla Marie Škrobová, zástupkyně ředitele ZŠ náměstí Míru v Novém Boru.

Kromě některých základních škol se zapojily i mateřské školky Kytička, Srdíčko a Klíček. Partnery Libereckého kraje jsou na těchto akcích společnosti Asekol s.r.o, EKO-KOM a.s. a Elektrowin a.s., které zajišťují zpětný odběr, zpracování a využití obalového odpadu, elektrozařízení a elektroodpadu.

Autor: Adéla Vachtová