Volají proto po změně. Jejich přáním je, aby správci komunikací vybudovali kolem silnic bariéry a zamezili tak vstupu zvěře.
„Okresní myslivecký spolek Ceská Lípa (OMS) se zapojil do celorepublikové kampaně, vedoucí ke zjišťování informací od ostatních organizací v okrese. Ve sledovaném období od roku 2004 do první čtvrtiny roku 2007 vznikla jen na sražené srnčí zvěři škoda za 659 tisíc korun,“ řekl předseda myslivecké komise OMS Petr Matička.
„Dopravní komunikace na našem okrese nejsou zabezpečeny proti střetům vozidel se zvěří, a to nejen lesní, ale provozem trpí také ptactvo a drobní živočichové. Při nehodách nedochází jen ke škodám na zvěři, ale i na vozidlech. Proto voláme po změně a budování bariér,“ dodal Petr Matička.
„Čeká nás mýcení křovin podél komunikace I/9 mezi Zahrádkami a Jestřebím, kde nejčastěji dochází k tomuto typu nehod. Práce by měly být hotové do konce tohoto roku,“ uvedl provozní náměstek Ředitelství silnic a dálnic pro Liberecký kraj Josef Vrba. Dalším místem je silnice mezi Novým Borem a Svorem, kde by střetům zvířat s automobily měly zabránit speciální plašiče, které odrážejí při průjezdu vozu světla reflektorů v pravém úhlu, směrem do lesního porostu. To by mělo zvěř odradit od vstupu na silnici.