Nejdříve prach, hluk a zákaz vstupu. Po nich ale přijde zasloužená odměna. Zastaralé a nevyhovující vstupy do jednotlivých částí Nemocnice s poliklinikou v České Lípě nahradí moderní automatické posuvné dveře s elektrickým pohonem. Veškeré povrchy, podlahy a schůdky u vstupů zmizí, nahradí je bezbariérové nájezdy a dostatečně široký prostor pro vozíčkáře.

Českolipská nemocnice právě vstupuje do zřejmě logisticky nejsložitější fáze své rekonstrukce. Provoz nemocnice se bude muset přizpůsobovat chodu staveniště a naopak. S tím souvisí i dočasné uzavření některých vchodů do nemocnice, ke kterému dojde už velmi brzy.

„Lidem zůstanou otevřené náhradní vstupy. Sanitky budou pro své klienty využívat jen hlavní vstup do budovy nemocnice. Náhradní variantu budou muset využívat i lidé mířící do dětské nemocnice,“ popsal Petr Pokorný, mluvčí českolipské nemocnice.

Jako první přijde na řadu vstup z ochozu na jižní straně polikliniky (napravo od hlavního vchodu do nemocniční lékárny), později prostor průjezdu mezi poliklinikou a (lůžkovou) nemocnicí a následně i vstup do budovy dětského oddělení. „Vzhledem k výměně původních vstupních dveří, která mimo jiné zahrnuje i vybourání starých a osazení nových konstrukcí, budou vchody v uvedených termínech zcela uzavřené, neprůchodné,“ doplnil Pokorný.

Vedení nemocnice se za komplikace veřejnosti omlouvá a děkuje za pochopení.

Na pacienty čeká v areálu celá řada omezení. Důležité: otevřené a uzavřené vchody, od kdy do kdy• Budova „B" poliklinika
Hlavní vchod do budovy polikliniky z ochozu na jižní straně (okolo lékárny) bude uzavřen v termínu od 14. dubna do 30. dubna 2014. Po tento čas bude poliklinika přístupná z průjezdu mezi poliklinikou a monoblokem nemocnice. Naopak, při uzavření tohoto vchodu z průjezdu na severní straně budovy polikliniky, který je plánován od 1. května do 4. června, budou lidé do polikliniky vcházet po ochozu na jižní straně.
• Budova „C" dětská nemocnice
Současný hlavní vchod do budovy dětské nemocnice z komunikace na severní straně bude uzavřen od 30. dubna do 4. června 2014. Po tuto dobu je vstup zabezpečen z ochozu na jihozápadní straně, u „dětské pohotovosti".