Právě dokončený projekt za více než 2,5 milionu korun se uskutečnil na Cihelenských a Manušických rybnících. Šlo o vybudování tůní, kácení desítek náletových stromů a keřů a kosení rákosí a podmáčených ploch v bezprostředním okolí rybníků a nových tůní. „Tyto plochy pomáhají nejen živočichům, ale jsou důležité i pro udržení vody v krajině,“ prohlásil krajský radní Jiří Löffelmann. Nyní kraj připravuje podobný projekt na Stružnických rybnících a v nivě Ploučnice za Českou Lípou.

Rybníky, mokřady a tůně v novém usnadňují život kuňkám i čolkům.Zdroj: Liberecký kraj

Kuňky nejsou v Libereckém kraji plošně rozšířeny, jako například ropuchy obecné nebo skokani hnědí. Žijí jen na několika místech v Českém ráji, v tůních v nivě Ploučnice a Šporky a právě na rybničních soustavách na Českolipsku. Jsou totiž dost náročné na podobu vodních ploch, které jsou „ochotné“ osídlit.

Jsou to výhradně mělké a zarostlé stojaté vody, které musí být také dobře osluněné. To však v současné době splňuje málokterý rybník, a tak jsou pro kuňky významným stanovištěm i tůně. Ty zajistí příznivé prostředí pro kuňky, i když jim podmínky v rybnících nebudou nakloněny (vypuštění, přerybnění, zastínění a podobně).

KUŇKA OHNIVÁ ohrožený druh žáby žije také v prostředí Manušických rybníků na Českolipsku.
Stromy ustupují kuňkám ohnivým. Břehy sedmi rybníků u Manušic prokouknou