Česká Lípa má po středě nový územní plán. Ale s podmínkou. Tu dali českolipští zastupitelé svým budoucím následovníkům, kterým doporučili uspořádat místní referendum, pokud by se měl jednou začít stavět městský okruh od Borské ulice skrz městský park až k Děčínské ulici.

Vyhověli tak aktivistům, kteří začali sbírat podpisy, jež by umožnily poprvé v historii České Lípy uspořádat místní referendum. V něm by obyvatelé města dostali možnost rozhodnout o změně nebo úplném vyškrtnutí trasy městského okruhu z územního plánu.

Radikální krok

„K tak radikálnímu kroku, jako je iniciace místního referenda, jsme přistoupili proto, že publicita v otázce městského okruhu byla velice slabá," napsal za přípravný výbor pro místní referendum jeho zmocněnec Martin Fedorko.

V dopise, který došel na českolipskou radnici v den, kdy měli zastupitelé schválit územní plán, požadovali s ohledem na přípravy referenda pozastavit jejich rozhodnutí a komplexně přepracovat trasu městského okruhu, nebo alespoň do nového dokumentu vložit podmínku s budoucím konáním místního referenda.

Místní referendum • místní lidové hlasování, které je jedním z institutů přímé demokracie • v místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce nebo města.

Proti navržené podobě vnitřního obchvatu města se před časem ozvali i členové místní pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život. Aby o městském okruhu mohli hlasovat občané města v referendu, museli by aktivisté získat podpisy nejméně deseti procent oprávněných voličů, tedy v případě České Lípy něco málo pod tři tisíce. Přípravný výbor jich během pár dní nashromáždil přes pět stovek.

Zavázali budoucí zastupitele

„I když mají málo podpisů, vzali jsme požadavek na vyhlášení místního referenda na vědomí. Ve svém usnesení zastupitelé doporučili vypsat referendum v případě realizace trasy. To usnesení tady jednou bude platné pro budoucí zastupitele," řekla českolipská Hana Moudrá.

Takovým rozhodnutím se zastupitelé vyhnuli dalšímu odkladu schválení územního plánu, který město připravovalo posledních téměř šest let. Pokud totiž vědí, že se konají kroky k vyhlášení místního referenda, což se týká i sběru podpisů, museli by počkat na jeho výsledky a teprve poté by mohli dokument schválit.

Od Borské přes park až k soudu

Městský okruh má neobvyklé řešení. Řidiči jedoucí od Nového Boru by na okruh podle nově schváleného územního plánu sjeli z I/9 na sídliště Sever, projeli tunelem vedoucím pod severní částí městského parku a vyjeli u židovského hřbitova na sídlišti Střelnice.

Silnice by tak křížila frekventovanou cestu pro pěší v ulici U Střelnice, po níž denně projdou tisíce lidí ze sídlišť Sever a Lada do centra města. Ta by měla pokračovat kolem Luxoru k železniční trati a podél ní pak až k přejezdu na Děčínské ulici. Zasáhla by tak pěší a cyklistickou trasu od Českokamenické ulice do Arbesovy, včetně hřiště nad Domovem mládeže.

„Město ignorovalo námitky vlastníka pozemků Liberecký kraj, který vyjádřil zásadní nesouhlas, aby trasa vedla přes hřiště. To by mohlo vést až ke zrušení územního plánu rozhodnutím soudu," napsali aktivisté.

„Město ignorovalo námitky vlastníka pozemků Liberecký kraj, který vyjádřil zásadní nesouhlas, aby trasa vedla přes hřiště. To by mohlo vést až ke zrušení územního plánu rozhodnutím soudu." Martin Fedorko

Ve svých dalších argumentech poukázali na to, že by případná stavba za stovky milionů korun, která vychází z více než třicet let starého konceptu, poškodila zdraví a majetek obyvatel města či stavbou tunelu ohrozila unikátní městský park.

Nově schválený územní plán určí podobu a život v dalších letech jak v samotné České Lípě tak i jeho přidružených obcích. Na celkem 66 kilometrech čtverečních řeší především novou zástavbu.

Podle dokumentu by se tak například mělo radikálně změnit území za Intersparem směrem ke kopci Špičáku. Počítá se tu s výstavbou panelových, nízkopodlažních nebo rodinných domů, obchodů a kanceláří. Pro rodinné domy je vymezených například více než deset hektarů ve Staré Lípě, zhruba o polovinu méně v Žizníkově, ale stavět se má i na starých Ladech, Dolní Libchavě či Častolovicích.