Pravidelní letní návštěvníci Holan jsou zaskočeni. Kvůli nezbytné opravě hrází je zdejší rybník vypuštěn. Oprava je však u konce, po zítřku už majitel rybníka, jímž je Státní pozemkový úřad, může opět začít s napouštěním.

Právě rybník je jedním ze symbolů Holan a s jeho vodní plochou měli lidé spojený nejhezčí pohled na tuto rekreační ves. „Je to trochu šok. Vypuštěný rybník zde nepamatuji, a to jsem sem od malička jezdila k babičce,“ sdělila s údivem Zora Hrdinová z České Lípy.

Jak potvrdila starostka městyse Holany Andrea Subotová, oprava hráze byla dlouhodobě plánována kvůli špatnému technickému stavu. „Rekonstrukce probíhala od loňského podzimu,“ konstatovala starostka.

Podle mluvčí Státního pozemkového úřadu Lenky Růžkové bylo cílem opravy 25hektarového Holanského rybníka zvýšení bezpečnosti tohoto vodního díla při náhlé povodni a jeho výrazné zlepšení fungování při běžném provozu. „K opravě jsme přistoupili kvůli technickým závadám, které vedly ke zhoršujícím se průsakům, špatnému technickému stavu hráze i sdruženého objektu,“ uvedla Růžková.

Stav vodního díla se výrazně zhoršil po povodni v roce 2010, kdy Holanský rybník dokázal zadržet velké množství dešťových srážek, ale ne zcela bez následků. Proto Městský úřad Česká Lípa požadoval na majiteli, aby se postaral o jeho opravu. Rekonstrukci provedla firma NOWASTAV a rozpočet stavby počítal s náklady mírně přesahující 20 milionů korun. Konečná cena je necelých 18 milionů.

Holanský rybník nevyschl, byl vypuštěn kvůli rekonstrukci hráze. Napouštění začne po 1. 8. 2019. Foto od obce severním směrem z 23. 6. 2019.Zdroj: Zora Hrdinová

Vedle toho, že se rybník nachází v povodí Bobřího potoka, leží v krajinné památkové zóně Zahrádecko. Nachází se také v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a je významným hnízdištěm ptáků.

Z tohoto důvodu vydal odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu rozhodnutí o povolení výjimky pro uskutečnění stavby z důvodu právě významné ptačí lokality a zvláště chráněných druhů živočichů. Státnímu pozemkovému fondu pak stanovil podmínky, za kterých může s opravou začít. Podle nich mohlo vypuštění rybníka nastat pouze v období poloviny března nebo v září a říjnu.

Stavba začala 20. září loňského roku, rybník byl vypouštěn od 10. do 19. října. „Na dodržování stanovených podmínek dohlížel biologický dozor, který kontroloval v průběhu stavebních prací území a navrhoval jejich načasování s ohledem na aktivitu živočichů,“ upozornila mluvčí Růžková. „V tuto chvíli je stavba téměř dokončena a bude probíhat její předávání,“ dodala.

Státní instituce pronajímá rybník společnosti Rybářství Doksy. „Smlouva je platná a bude pokračovat i po napuštění rybníku,“ připomněla Lenka Růžková.

Z povolené úřední výjimky vyplývá, že opětovné napuštění rybníka může začít právě teď – po 1. srpnu. „Pochopitelně bude záležet na srážkách a stavu vody v rybniční soustavě,“ zmínila Růžková.

Skutečnost, že se nyní voda z Bobřího potoka zase začne vracet do Holanského rybníka, potvrdila starostka Andrea Subotová a ředitel společnosti Rybářství Doksy Libor Pitro. „Vzhledem k nedostatku vody bude napouštění trvat do podzimu,“ řekl Pitro. Po napuštění pod hladinu zde plánují vysadit kapry a amury. „Rybí obsádka bude vysazena na jaře příštího roku,“ upřesnil ředitel Rybářství Doksy.

Holanský rybník patří do stejnojmenné soustavy 23 rybníků. On sám je připomínán v roce 1440. Má rozlohu 25 hektarů. Napájen je od západu Bobřím potokem, který poté míří do Novozámeckého rybníka. Po léta je využíván k rybolovu a rekreaci. Aktuálně na něm hospodaří Rybářství Doksy. Po okraji Holanského rybníka vede červeně značená turistická cesta od Holan k nedaleké vsi Stvolínky a také cyklostezka 3086.