To se uskutečnilo minulý týden v Zákupech v rámci projektu Společný turistický systém na území Podralska a Žitavských hor, který spolufinancuje Euroregion Nisa. Díky němu vyrostou na české i německé straně nové informační tabule s mapkami a tříjazyčným textem, jež budou pomáhat turistům k lepší orientaci na obou stranách hranice.

Na schůzce se zástupci německé i české strany radili, jak nejlépe zkoordinovat společné aktivity v rámci plnění projektu. Dalším úkolem na setkání byla diskuse o možnostech řešení jazykových problémů jak našich turistů v Německu, tak německých turistů u nás. Další setkání je naplánováno do německého Waltersdorfu.

Na závěr schůzky předseda Mikroregionu Podralsko Jiří Hauzer podotkl, že bez finanční pomoci Euroregionu Nisa by téměř nemohli společné činnosti realizovat.