V soutěži, vypsané asociací a vydavatelstvím KAM po Česku získalo i druhé místo, které mu v hlasovací anketě přisoudili respondenti, kteří vybírali celkem z 422 certifikovaných informačních center celé republiky. Vyhlášení výsledků ankety se konalo minulý týden ve Vrchlabí. „Anketa do jisté míry odpověděla na to, jak laická i odborná veřejnost vnímá práci našeho informačního centra, a do jaké míry jsme s nimi schopni komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, městských zpravodajů a v neposlední řadě i osobně s návštěvníky,“ řekla ředitelka Eliška Gruberová. Podle ní se návštěvnost střediska na náměstí oproti loňskému roku zvětšila na dvojnásobek.

Otakar Grund