Nejrozšířenější tvrdou drogou mezi narkomany a experimentátory na Českolipsku nadále zůstává pervitin. Vyplývá to z aktuálních údajů občanského sdružení Most k naději, které v České Lípě provozuje takzvané K-centrum, středisko služeb pro drogově závislé i jejich blízké osoby.

„Nejrozšířenější nelegální drogou vůbec jsou v okrese Česká Lípa konopné látky, a to jak marihuana, tak i hašiš. Uživatelé nepohrdnou ani halucinogenními látkami, například rozšířený je i tady sběr houby lysohlávky," vyjmenovává Lubomír Šlapka, ředitel občanského sdružení Most k naději. „Na rozdíl od pervitinu je zneužívání heroinu na Českolipsku, podobně jako v celém Libereckém kraji, minimální."

Rozšířené zorničky

Jenže právě dominance pervitinu je podle Šlapky velmi zrádná. „Uživatelé pervitinu si totiž nejčastěji ze všech aplikují drogu vstřikováním do žíly. Tato forma aplikace ale s sebou nese vysoké riziko šíření přenosných chorob krví," doplnil Lubomír Šlapka.

Podle něj je tedy zapotřebí, aby rodiče sledovali u svých dospívajících dětí nejen změny nálad, ale i různé fyzické znaky. „Příliš rozšířené zorničky očí mohou být signálem, že dítě užilo pervitin a naopak hodně zúžené zorničky mohou signalizovat užití opiátů," vysvětluje šéf občanského sdružení, které působí v celých severních Čechách.

Vyplatí se podle něj také sledování poškození kůže. Drobné rány a zarudnutí v loketní jamce, ale i na jiných částech těla. „Důležité je všímat si i maličkostí. Například od ohně opálená kávová lžička uschovaná ve skrýši pod postelí, různé neidentifikovatelné prášky zabalené v papírových či igelitových psaníčkách," rozvádí Šlapka. V případě pochybností podle něj pracovníci K-centra poradí bezplatně a zcela anonymně jak rodičům, tak i dalším blízkým osobám, které budou potřebovat konzultaci, obyčejnou radu, či celkovou podporu ve zvládání krizových a zátěžových situací.

Problém prázdniny

Většina mladých lidí se podle Lubomíra Šlapky dostane do užšího kontaktu s drogami právě o prázdninách. Krátce po nich tak K-centrum zažívá obvykle největší nápor.V roce 2012 využilo služeb centra, které sídlí v českolipské čtvrti Slovanka, celkem 130 uživatelů drog.

K-centrum v České Lípě• Funguje v objektu bývalé školky v českolipské čtvrti Slovanka
• Nízkoprahové zařízení je jediné svého druhu na Českolipsku
• Vloni vyhledalo jeho pomoc 130 uživatelů drog, vyměnili 1 800 stříkaček
• Křesílka a válendy zaplněné posedávajícími toxikomany tady nenajdete. Klienti totiž mají na pobyt v K-centru vymezený čas: pouhou 1 hodinu
• Mohou se tu vysprchovat, vyprat si, vyřídit si poštu, protože některým chodí pošta sem, nebo vyměnit stříkačky
• Výměna stříkaček probíhá pouze formou „kus za kus". Za pět použitých může klient dostat pět nových. Za jednu jen jednu. Cílem je nezvyšovat počet stříkaček v oběhu.