Rozsáhlá těžba štěrkopísku se v dohledné době zřejmě rozjede v Pertolticích. Sama obec s tím nemá zásadní problém. Těžit by firma České štěrkopísky měla v okrajové neobydlené části, na hranici s obcí Bohatice. Ta se naopak už několik let pokouší všemi možnými způsoby těžbě zabránit.

Podle Jaroslavy Tomanové, starostky Bohatic se lidé mimo jiné obávají toho, že se zásahy projeví na kvalitě místních zdrojů podzemních vod, množství prachu v ovzduší a opotřebování příjezdové komunikace kvůli provozu nákladních aut směrem od Mimoně.

Zabránit těžbě

„Podnikli jsme už hodně kroků k zabránění v těžbě, ale doposud bezúspěšně. Psali jsme stížnosti všude kam se dalo, občané vyjádřili svůj nesouhlas v petici a jediný, kdo ještě dnes něco ve věci zmůže, je vodoprávní úřad," řekla starostka Bohatic.

„Jediné, co se nám zatím podařilo prosadit, je úprava regionální surovinové politiky Libereckého kraje. To znamená, že nezbytnou podmínkou před zahájením využití ložiska bude posouzení možného ovlivnění jímacích zdrojů podzemních vod v obci Bohatice v důsledku těžby," zdůraznila Jaroslava Tomanová.

„Záměrem investora je těžit. Momentálně probíhají přípravné práce a dokončujeme dokumentaci ke zhodnocení vlivu na životní prostředí," uvedl Pavel Josefus, oprávněný zástupce jednatele společnosti České štěrkopísky s.r.o. Firma už provedla několik potřebných legislativou stanovených kroků včetně rozptylové studie nebo hydrogeologického průzkumu.

„Všechny informace zveřejníme ve zprávě Zhodnocení vlivu na životní prostředí přibližně za půl roku. Kdy a jak se bude těžit, je zatím v jednání," vysvětlil Pavel Josefus.

Podle vyjádření Alexandry Píškové z odboru životního prostředí českolipské radnice, nepodnikla těžební společnost v poslední době žádné kroky vůči vodoprávnímu úřadu.

Hydrogeologický průzkum

„Povolili jsme udělat v Pertolticích hydrogeologický průzkum, který už proběhl, ale od té doby zatím nepřišla žádná žádost o povolení, nebo zahájení správního řízení," uvedla Alexandra Píšková.

„Nás se těžba nijak zvlášť nedotkne. Nákladní auta by přes obec jezdit neměla a prachu se také nebojíme, protože je ložisko v údolí.

Smluvně jsme se zavázali, že nebudeme klást překážky v přípravě těžby a za to očekáváme splnění slibů těžební společnosti, že v Bohaticích vyřeší zavčasu pitnou vodu, a nám zainvestuje nový územní plán obce," sdělila Věra Kolínská, starostka Pertoltic pod Ralskem. „Jen se teď skoro rok nic neděje, takže nemáme přehled o další činnosti firmy," doplnila Věra Kolínská.

Podle starostky Bohatic Jaroslavy Tomanové obec na zřízení veřejného vodovodu nemá prostředky a k narušení zdroje vody těžbou dojde určitě. „Není to sice jediný problém, který nás tíží, ale problémy s vodou máme i bez těžby," upozornila Jaroslava Tomanová.

Problém s vodou

Těžební společnost má záměr u dotčených rodinných domů zbudovat vrtané hluboké studny. „Víme o tom, že Bohatice problém s vodou mají i bez nás, vyvrtat studny chceme ještě před zahájením těžby, právě proto abychom předešli dohadům, že někomu ubyl ve studni metr vody kvůli těžbě a podobně," doplnil za společnost Pavel Josefus.

Dění kolem těžby

Starostka Bohatic přesto místní obyvatele opakovaně vyzývá, aby sledovali dění kolem těžby a zajímali se o své okolí s tím, že obec bude moci případně zavčasu reagovat a nepřijde tak o jediný zdroj vody.

Obec se rozkládá ve velmi nerovném terénu a nedostatek vody ve studních pocítili místní už kvůli velmi suchým letošním prázdninám.