„Porosty zde přesahují věk sto šedesáti let, pomalu začínají odumírat v korunách, jsou častěji napadány dřevokaznými houbami a hlavně se snižuje jejich schopnost plodit,“ vysvětluje Petr Válek z Městských lesů Doksy s.r.o.. K postupné regeneraci lesů tak dojde především v lokalitách poblíž Máchova jezera - mezi železniční tratí k lávce, v sousedství hlavní pláže a v porostech poblíž Klůčku a pod Bílým kamenem.

Jak Petr Válek podotkl, borovice se volně v přírodě obnovují na velkých holých plochách po požárech. „Je to tím, že je zem obnažená, a proto se semínka snadněji uchytí a následně vyraší. Současně při požáru odumře větší množství starých vysokých borovic, čímž je následně zajištěn dostatečný přísun světla pro nové mladé borovic,“ objasnil Petr Válek.

Volí jemný způsob

V souvislosti s tím zdůraznil, že rozhodně není úmyslem městských lesů v blízkosti jezera vytvářet rozsáhlá holá místa, a tak zvolí sofistikovanější způsoby.
Lesní plochy se tedy celoplošně proředí odstraněním slabých, nemocných a málo vitálních stromů. Někde tak vzniknou menší světlá místa. Poté se lesním pluhem poruší hrabanka, travní a borůvkový drn.

„Popsaným zásahem se budeme snažit vytvořit optimální podmínky pro přirozené uchycení borovice ze semínka, aby zároveň nedošlo k výraznému porušení krajinného rázu okolo Máchova jezera,“ říká Petr Válek a doplňuje, že místy se vysadí i jiné stromy než zmíněné borovice.
„Abychom zvýšili druhovou pestrost a estetický ráz lesních porostů bude provedena i síje dubu zimního a červeného,“ dodává Petr Válek.