„Výběr oceněných z došlých návrhů provedli členové Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti s tím, že role pedagoga je v dnešní době velmi významná.

„Pro žáky je učitel jistým vzorem, musí umět předat vědomosti, zároveň dobře motivovat ke vzdělávání a pomoc se zorientovat v dnešní nelehké době. Jsem rád, že můžeme prostřednictvím slavnostního předání ocenění poděkovat nejlepším pedagogům našeho kraje. Již samotná nominace na ocenění ukazuje, že práci těchto pedagogů oceňuje i jejich okolí,“ dodal.

Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost převzali i čtyři zástupci Českolipska - Jiřina Jeništová, učitelka Základní umělecké školy Česká Lípa, Miroslava Netolická, ředitelka Domu dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Hana Rumlenová, učitelka ZŠ a MŠ Kamenický Šenov - Prácheň a Libor Šmejda, ředitel základní školy 28. října Česká Lípa.

Podle slov posledně jmenovaného byla už jen samotná nominace pedagogickým sborem školy velkým oceněním. „Její potvrzení a udělení samotného ocenění je pro mně velmi potěšující. Vážím si všech kolegů, které jsem, měl možnost za 35 let práce ve školství potkat, učit se od nich, nechat se inspirovat. Děkuji jim za společně strávený čas, práce ve škole je vždy týmová. Proto toto ocenění vnímám i jako ocenění nejen mé, ale i jejich práce,“ řekl Libor Šmejda.

5. ročník akce Odemykání Pekla. Start a cíl byl u zámku v Zahrádkách.
FOTO, VIDEO: Odemykání Pekla přálo počasí. Do Zahrádek zamířily stovky lidí

Svou pedagogickou kariéru začal v roce 1989, kdy po ukončení studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové nastoupil na tehdejší Základní školu Obránců míru v České Lípě jako učitel na 2. stupni. Tato škola byla největší v Libereckém kraji, navštěvovalo ji více než 1000 žáků. Na škole začal Šmejda vyučovat dějepis a zeměpis. Od roku 1993 začal na škole pracovat jako zástupce pro 2. stupeň. Od roku 2001 až dosud vykonává funkci ředitele školy.

V roce 2000, ještě jako zástupce ředitele, se spolupodílel na zavedení nového institutu – přípravných tříd základní školy. Základní škola 28. října byla první v Libereckém kraji, která se začala profilovat na práci s dětmi z oslabeného sociokulturního prostředí. V této práci pokračuje stále, v letošním školním roce byly otevřeny již 4 třídy přípravného ročníku. S počtem 750 žáků stále patří škola mezi největší v Libereckém kraji.

Škola pod vedením Libora Šmejdy dokázala také pružně reagovat na proměny sociálního a etnického složení obyvatel České Lípy, koncepčně se věnuje práci se žáky s odlišným mateřským jazykem. Patří mezi školy pověřené výukou českého jazyka pro cizince v rámci Libereckého kraje.

Mohlo by vás zajímat: Škola a průmysl v České Lípě: Žáci se učí řemeslo přímo ve firmách

Zdroj: Ladislava Sdrzallek