V dalším projektu školáci objevují a učí se hry, které jsou už zapomenuté, nebo nejsou v jejich zemích tak běžné, jako u sousedů.

Za oba projekty teď Iveta Truhlářová, učitelka jazyků z českolipské základní školy 28. října na Špičáku, získala ocenění Quality Label za inovativní produkt v rámci takzvaného e-Twinningu. Jde o aktivitu nebo spíše mezinárodní evropskou síť, v rámci níž se vytvářejí spolupráce mezi žáky, učiteli i celými školami napříč zeměmi Evropské unie.

„Dnes se děti na školách učí především angličtinu a němčinu. Přitom rapidně přestávají rozumět slovenštině a nerozumí ani polštině, jazyku dalších našich sousedů. Proto vznikl projekt Kalendarz, ve kterém každý poslední pátek v měsíci společně s dalšími třídami na Slovensku a Polsku probíráme předem dané společné téma měsíce. Děti se přitom učí porozumět jazyku sousedů," popsala projekt, který sama iniciovala, Iveta Truhlářová.

Podle ní komunikace dětí ze tří zemí funguje velmi dobře. „Jen s polštinou jsem v některých momentech měla problém i já sama. Ale v takovém případě jsme s polskou kolegyní na skok přešly do ruštiny a rychle se dorozuměly," zmínila českolipská učitelka.

Nápad na projekt Forgetten Children Games Zapomenuté dětské hry vznikl v loňském roce, kdy do školy na Špičáku přijela na výměnný pobyt partnerská škola z Turecka. „V Turecku se na každém volném prostranství hrají šachy, ale u nás je to spíše okrajová záležitost. Opačný případ je s florbalem. U nás je teď mezi dětmi nejpopulárnější, ale v Polsku v podstatě vůbec nevěděli, jak se to hraje," dodala Iveta Truhlářová. Její projekt rozdíly smazává.