Jeho pořadatelem je Centrum vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK) a hlavním iniciátorem, aby se obdobný kurz v České Lípě uskutečnil, byl místostarosta Tomáš Vlček.

„Na školách často slýchám, že přibývá dětí, které se potýkají s více či méně závažnými problémy s výslovností. Proto je třeba, aby se řečovým vadám věnovala patřičná pozornost a odborně vedenou prevencí se děti už od předškolního věku naučily správnou výslovnost, případně jim byla doporučena návštěva logopeda. Pro školy i pedagožky jsou však kurzy zaměřené na tento problém pořádané v Liberci časově i finančně náročné," konstatuje Vlček.

Kurz kromě 60 vyučovacích hodin teorie, kterou přednášejí lektoři z oboru, zahrnuje také 20 vyučovacích hodin praxe, kterou po teoretické části absolvují pedagožky ve specializovaných zařízeních. Nedílnou součástí je pak závěrečná zkouška. Teprve po jejím složení získává účastník osvědčení logopedického asistenta. Ten by se měl na školách pod metodickým vedením logopeda, zaměřovat na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, prevenci vzniku poruch řeči a na prevenci vzniku čtenářských obtíží.

Příčin špatné výslovnosti je hodně a je třeba je včas odhalit, protože vada řeči může být později důvodem špatného prospěchu či sníženého sebevědomí.